Status for HØSTEN 2020 – Bergen

Det planlagte medlemsmøtet 8. september er avlyst.

Gode Telepensjonister.

Tirsdag den 25. august hadde vi et møte i arbeidsutvalget. På  grunn av økende koronasmitte har vi besluttet at det ikke blir noe av møtet som var planlagt til den 8. september. Beklageligvis er smitten  økende i Bergen. Å reise kollektivt blir da en utfordring.

Vi vet at det er mange som savner medlemsmøtene, og styret synes det er leit at vi må avlyse. Sannsynligheten for at vi klarer å arrangere noe på denne siden av jul er liten. Uansett har vi en beredskap som gjør at vi kan arrangere møter hvis koronasmitten går tilbake. Vi har fremdeles bestilling på møterom i kirken den 13. oktober og 10. november.

Vår kasserer Egil Palmesen, har gått bort etter kort tids sykeleie. Minneord er sendt ut tidligere. Det ligger på hjemmesiden vår på nettet.

Egil hadde ønske om å bli begravet i stillhet. Vi fikk vite om begravelsen, og bårebukett ble sendt.

På siste styremøte ble tap av kasserer diskutert. Styret besluttet  å  spørre Inger Johanne Klementsen om hun kunne ta på seg kasserervervet frem til neste valg. Inger Johanne svarte positivt. Tusen takk til Inger Johanne. Styret er veldig glad for at vi fikk en slik løsning. Inger Johanne har jo blant annet erfaring fra kasserervervet  i Velferdssambandet.

Så er det bare å ønske lykke til fremover. År 2020 ble et spesielt år, dessverre.

Ta godt vare på dere selv og hverandre.

Lytt  til gode råd.

Hold 1-metersregelen, så er det vanskeligere å bli smittet.

 

Med hilsen

På vegne av styret

Ulf Rathe