Status om aktiviteter i avdelingen februar 2021.

Saker: Årsmøtet, ny kasserer, Jubileumsfest, Landsmøtet og fortsatt koronautfordringer

Gode Telepensjonister

Styret i pensjonistforeningen utsetter årsmøtet på grunn av koronasituasjonen. Det har vært en mulighet å gjennomføre årsmøtet digitalt, men det ønsket ikke vi. Vi har derfor forespurt landsstyret om det var mulig å utsette møtet. Tilbakemeldingen var positiv, og derfor utsetter vi årsmøtet til den 7. september. Da regner vi med at vi kan ha et fysisk årsmøte.

Årsmelding og revidert regnskap er godkjent av  styret. Dette blir nå sendt inn til landsledelsen.  Dette trenger hovedkasserer for å søke om midler til driften. (Årsmeldingen)

Styret fortsetter til årsmøtet i september. Ett unntak er Inger Johanne Klementsen. Hun ble oppnevnt som kasserer etter Egil Palmesens dødsfall. Hun får nå avløsning. Valgkomiteen har kommet med forslag på ny kasserer, og det er Frode Fjeldstad. Han ble oppnevnt som kasserer på møtet den 2. februar frem til ordinært årsmøte. (Oversikt styremedlemmer)

Det er nok flere av oss som hadde trodd at nedstengingen i samfunnet snart skulle ta slutt. Trolig er vi ikke i mål før vi har fått vaksinen. Men vi følger med. Finner vi ut at det er forsvarlig å arrangere et medlemsmøte, så vil vi gjøre det.

Jeg har tidligere nevnt for dere at vi har satt av midler til en 50 års jubileumsfest som vi skal ha den 12. mai 2022. Styret vil nå sette ned en komite som skal jobbe med den festen. Samtidig skal vi lage et rammeverk.

I år blir det digitalt landsmøte. Det er ikke ideelt, men nødvendig. Møtet skal avholdes den 14. april.

Vi kan ikke gjøre annet enn å ta verden som den er, selv om det er mange som begynner å bli lei av alle vanskelighetene. Ta fortsatt godt vare på dere, så treffes vi om ikke så lenge.

Beste hilsener

På vegne av styret

Ulf