Statusmelding og påskehilsen fra leder.

Statusmelding og påskehilsen fra leder.

Vi sliter fortsatt med konsekvensene av Covid-19. Vi planlegger også for digitalt Landsmøte.

 

Gode Telepensjonister.                                                                                  Bergen den 21.03.2021

Nå har vi lenge trodd at pandemien snart skulle ta slutt, men så kommer det inn flere mutanter som er mer smittsom enn originalen. Det ser likevel ut til at vaksineringen av befolkningen går fremover. Vi har lenge håpet at vi snart var ferdige med pandemien.

På siste styremøte besluttet vi at det ikke blir noe møte den 13. april. Den 11. mai står fremdeles åpen. Det er selvfølgelig avhengig av at vi får lov til å være minst 50 stk samlet. Vi skal ha styremøte den 8. april, og da beslutter vi om det blir møte 11. mai. Det viktigste vi har til behandling på styremøtet er landsmøtesaker. Forbundet skal avholde landsmøtet digitalt, så det blir nok annerledes. Med all smitten i samfunnet er det nok riktig å gjennomføre dette digitalt.  Representanter fra vår forening samles på Kokstad. Landsmøtet avholdes den 14. april.

Nå er kassereren vår straks klar med utsendelse av medlemskontingenten for 2021. Den er også i år på kr. 200. Her anmoder jeg at det betales inn senest på forfallsdato. Forsinket betaling skaper mye ekstraarbeid for kassereren.

Håper at alle våre medlemmer har det bra. De fleste over 80 år er vel nå vaksinert. Håpet er at innen en måned til, så er enda flere vaksinert.

Ta godt vare på dere. Vi kommer nok gjennom dette.

På vegne av styret ønsker jeg alle medlemmene en God Påske.

Beste hilsener fra

Ulf