Aktiviteter – Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

Litt om hva vi kan tilby våre medlemmer.

Telepensjonistene Bergen og Hordaland har ca 500 medlemmer og er den største foreningen i landet.

Utenom Bergen har vi lokale grupper i Norheimsund, Stord og Voss. Disse har noe lokal aktivitet og kan også delta på alle møter, arrangement og turer i Bergen.

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA samt deres ektefelle/samboer eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vi møtes den 2. tirsdagen i måneden, unntatt om sommeren. Fast møtested er møtelokale som vi leier i Tabernakelet. Adressen er Marken 27, men inngangen er opp fra Kaigaten ett kvartal fra jernbanen.

Treffmøtene varer fra kl 1100 til kl 1300. Vi starter som oftest med kaffe og smørbrød og lar praten gå i en times tid. På de fleste treffmøtene har vi et foredrag av kjente personer innen samfunn/politikk/medisin/eldreomsorg, eller forfattere og annen underholdning.

Frammøtet på treffmøtene er godt, ca 60 – 70 medlemmer møter hver gang.

Vi arrangerer to turer hvert år for medlemmene. En dagstur i nærområde til Bergen, og en lengre tur enten innenlands eller til utlandet.
(Lokalgruppene Norheimsund/Stord/Voss arrangerer også egne turer).

Telepensjonistene i Bergen er medlem i Stiftelsen Velferdssambandet Telenor Bergen. Stiftelsen leier ut to leiligheter i Albir, Spania til medlemmer i tilsluttede lag. Det er 6 lag med utspring i Telenor Bergen som er tilsluttet Velferdssambandet.  Dette tilbudet gjelder kun medlemmer tilknyttet foreningen i Bergen .

Foreningen støtter kursvirksomhet blant medlemmene. Kurs som koster opp til kr 1 000 støttes med kr 300, og kurs som koster over kr 1 000 støttes med kr 500. Kurs under kr 500 støttes ikke. Både praktiske og teoretiske kurs støttes etter søknad (ikke trim, slanking ol). Det vil føre for langt å spesifisere hvilke kurstyper som berettiger støtte, men send inn søknad så vil styret vurdere søknaden og eventuelt gi forhåndstilsagn. Før utbetaling av støtte trenger vi kvittering for betalt kursavgift.

Søknad sendes Telepensjonistene Bergen og Hordaland v/kasserer, postboks 5070 Bergen,

eller send en epost til:   telepens@online.no

 

Har du lyst til å melde deg inn i pensjonistforeningen?

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA samt deres ektefelle/samboer eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vil du bli medlem  så finner du innmeldingsskjemaet på den nasjonale siden, under valget «HJEM – BLI MEDLEM».

Eller du kan sende en epost til:   telepens@online.no

 

______________________________________

 Brev til Telepensjonistene Bergen og Hordaland

Postadressen er:

Telepensjonistene Bergen og Hordaland
Postboks 7150, 5020   BERGEN

Epost:   telepens@online.no

 _______________________

Opplæring

BER_Bil_LTKdRpzrc

65+  Kjøreopplæring for Seniorer

Vi inviterer dere til å gå på oppfriskningskurs for seniorer. Pensjonistforeningen dekker kr. 500,- av kurskostnadene.

For nærmere informasjon kan dere ta kontakt med

Bjarne Ulvang på mobil 41 61 20 05 eller på e-post: audnulva@online.no