Styret 2016

Styret i Telepensjonistenes forening Telemark 2016

Styret i Telepensjonistenes forening Telemark etter årsmøtet 04.02.16

 

Leder                           Sissel Wahlstrøm                    tlf 917 66 647         swahls@online.no

Nestleder                    Liv Bakke                                  tlf 952 53 786        libakk@online.no

Sekretær                     Torill Hantho                           tlf 957 26 885        t-hanth@online.no

Kasserer                      Ragnhild Olsen-Fjeldstad     tlf 901 02 687         ragnhiol@online.no

Styremedlem              Erik Skau                                 tlf 915 18 057         eri-skau@online.no

Varamedlem               Elsie Marit Hansen               tlf 472 85 760         elsiemarit@yahoo.no

Varamedlem               Liv Berit Aadna                      tlf 916 18 449          livberitaadna_69@hotmail.com

Redaktør                     Ove Ludvig Sunde                  tlf 905 21 271          ovlsunde@online.no

Øvrige tillitsvalgte:

Revisor                        Torhild Grønlie-Nilsen

Vara                              Karin Serkland

Turkomite:                  Erik Skau

Egil Eriksen

Arrangementskomite:

Ingrid Stensrud Larsen

Bjørg Irene Dahl

Ingjerd Barth

Bjørg Bentsen

Valgkomite:                Åslaug Seim Andersen

Egil Eriksen

Britt Inger Sjøstrøm

Elsie Marit Hansen