Styre 2023

Etter årsmøtet 9. februar 2023 ble dette det nye styret:

Leder Yngve Johansen 95064727  yngve-j@online.no
Nestleder Kjell-Arne Skogdal 97986201 kjearsk@gmail.com
Kaserer Erik Holm 91156771 erikghh@online.no
Sekretær Oddbjørn Nilssen 90016566 oddbjorn@sjyen.com
Styremedlem Kirsten Engstad 99241167 oddveien@online.no
Styremedlem Svein Høgset 91331826 s-lenhoe@online.no
Varamedlem Svein Robert Robertsen 90820229 sveinrobertrobertsen@gmail.com
Revisor Viktor Ronesen 95945804 viktor.ronesen@gmail.com