Styre-/medlemsmøte 05.04.2022

Utstillingshallen, Førdehuset

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

 

Referat frå styremøte/medlemsmøte  05.04.2022,  Utstillingshallen,  Førdehuset

 

Til stades:  Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Fråvær: Bjørg

  • Referat frå forrige møte
    Godkjent
  • Kjell: Utsendt mail via StyreWeb blir ikkje lest av alle. Dette gjeld no innbetaling av medlemskontingent for 2022. Litt diskusjon om også utsending på SMS, men ventar litt med det Bra økonomi i laget.
  • Helge sender ut innkalling til styremøte på mail . Andre i styret kan då supplere og evt melde inn saker. Han tar kontakt med Lidvin Osland om foredrag på neste møte 3 mai.
  • Oliv reklamerte for Telepensjonisten og siste utgave av bladet med innlegg av Harald Runde. Redaktøren av bladet etterspør stoff.

 

Ut på tur  – info frå tur komiteen Oddlaug og John.

09.06.2022 reiser vi på tur !

Turen går til Indre Nordfjord med buss frå Førde. Frå Olden køyrer vi opp Briksdalen  til

Briksdalsbreen som ligg inst i dalen.  Deretter går turen vidare til Loen, Lodalen og Kjenndalsbreen. Her blir det middag på Kjenndalsstova. Vi får med guide.

På Skei vil deltakarar frå Sogn komme på.  Håpar mange blir med.
Turnemnda lagar meir info om turen, påmelding, pris mm

 

——————————————

Dagunn orienterte om prosjektet som skulle aktivisere eldre både heime og på institusjon.
Dette vil være ett prosjekt på landsbasis og Dagunn er iniativtakar. Vi heier på Dagunn !!!

 

Møtedeltakarar: 16

Kristian (ref)

.