Styre og utvalg i Telepensjonistene 2019

Kontaktliste for medlemmer.

 

Styre og utvalg 2019
Navn Verv Epostadresse Telefonnummer
Styret
Ulf Rathe Leder ulf.rathe@gmail 900 14 520
Inger Johanne Klementsen Nestleder iklem@online.no 917 92 655
Egil Palmesen Kasserer e-palmes@online.no 911 85 300
Inger Asheim Vaagenes Sekretær in-v@online.no 958 06 852
Berit Nesse Styremedlem gunnarla@online.no 916 80 650
Tore Haugland Styremedlem t-haugl@online.no 900 22 328
Per Mjelde Styremedlem pemj@online.no 915 87 486
Ingunn Oddekalv Brattåker Varamedlem iodd@online.no 959 17 091
Ernst Sunde Varamedlem ern.sun@online.no 913 83 608
Kontakpersoner lokale grupper
Voss:  Kjellaug Gjerstad Norheim kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Norheimsund:
Kari Laupsa-Borge og kalau@online.no 907 45 011
Rigmor Furnes Lunde rigmor.lunde@gmail.com 950 53 046
Stord:  Ann-Mari Nilsen norvnil@gmail.com 900 80 753
Andre verv/komiteer
Tur/arrangementskomite
Per Mjelde Leder pemj@online.no 915 87 486
Hans Fredrik Lien hf-l@online.no 951 84 009
Kari Strand Ivarsflaten ka-stran@online.no 977 40 562
Jan H Arneberg Jenssen audogjan2012@gmail.com 909 21 867
Treffmøtekomite
Berit Elvøy beri-e@online.no 480 34 720
Bjørg Oppedal Fraas bjmof@online.no 976 50 965
Ingunn Rutle ingurut@gmail.com 975 25 256
Solfrid Oppedal solopped@online.no 958 75 657
Valgkomite
Kari Andreassen kar-and@online.no 482 44 417
Leif Himle lehi@online.no 900 17 344
Borgny Lundvang bor-l@online.no 482 44 408
Aud Monsen (vara) aumonse@online.no 907 23 957

 

Revisor
Berit Nylund
Margit Dale  (vara)

 

WEB-ansvarlig
Ernst Sunde ern.sun@online.no 913 83 608