Styre og utvalg i Telepensjonistene 2020.

Kontaktliste for medlemmer

 

Styre og utvalg 2020
Navn Verv Epostadresse Telefonnummer
 
Styret
Ulf Rathe Leder ulf.rathe@gmail.com 900 14 520
Tore Haugland Nestleder t-haugl@online.no 900 22 328
Frode Fjeldstad Kasserer fjeldstad.frode@gmail.com 948 86 423
Ove Midttun Sekretær ovemidt@outlook.com 476 14 535
Berit Nesse Styremedlem gunn-lar@online.no 916 80 650
Ernst Sunde Styremedlem ern.sun@online.no 913 83 608
Kjellaug Gjerstad Norheim Styremedlem kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Helene Hertzberg Ask Varamedlem hele-ask@online.no 901 26 297
Edle Whiteley Varamedlem edle.whiteley@hotmail.com 959 25 899
Kontakpersoner lokale grupper
Voss:  Kjellaug Gjerstad Norheim kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Norheimsund:
Kari Laupsa-Borge og kalau@online.no 907 45 011
Rigmor Furnes Lunde rigmor.lunde@gmail.com 950 53 046
Stord:  Ann-Mari Nilsen norvnil@gmail.com 900 80 753
Andre verv/komiteer
Tur/arrangementskomite
Berit Nesse Leder gunn-lar@online.no 916 80 650
Hans Fredrik Lien hf-l@online.no 951 84 009
Edle Whiteley edle.whiteley@hotmail.com 959 25 899
Jan H Arneberg Jenssen audogjan2012@gmail.com 909 21 867
Treffmøtekomite
Berit Elvøy beri-e@online.no 480 34 720
Else Hagen
Tove Træland
Anlaug Hellesøy
Valgkomite
Hilde Bergsvik hilber@online.no 958 09 594
Leif Himle lehi@online.no 900 17 344
Borgny Lundvang bor-l@online.no 482 44 408
Aud Monsen (vara) aumonse@online.no 907 23 957

 

Revisor
Kristen Visted
Folke Kjelleberg  (vara)

 

WEB-ansvarlig
Ernst Sunde ern.sun@online.no     913 83 608