Styremøte 02.10.2018

Førde Gjestehus og Camping

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.


Referat frå styremøte 02.10.2018 på Førde Gjestehus og Camping.

Til stades:  Oliv, Kjell,  Kristian: Helge, Signe på tfn

Sak 1. Referat fra forrige møte

            Ingen merknader

Sak 2. Skriv frå forbundet.

Oliv gikk gjennom protokoll 7/2018 frå landsstyret.

– Medlemsregistrering/StyreWeb. Ikkje alt fungerer som det skal endå og nokre
justeringar pågår. Forbundet betalar reisekostnadar for kurs.

– Landsmøte 8 -9 mai 2019. Kven reiser frå oss og kor mange ?

– Telepensjonistforeining i Haugesund fyller 40 år og har fått tildelt kr 10000 i
støtte frå forbundet. Ulf Rathe deltar på jubileumsmøte fredag 19.10.2018.

Tildeling for 2018 er mottatt. Det skal no forhandlast om tildeling for 2019.
Sak 3: Julelunsjen 2018
Det vert julelunsj på Scandic Hotell Førde fredag 7 desember og julemiddag i
Sogndal torsdag 6 desember på Malin.
I Førde er prisen pr stk kr 345 som vil bli subsidiert med kr 145 for medlemmer
og  kr 45 for ikkje medlemmer. Tilskot frå laget vert det same i Sogndal.
Erling Hovland (Elle) har takk ja til å delta, men må ha reisefølje til Førde. Signe
prøver å finne nokon som kan bli med.
Meir info med invitasjon kjem seinare.

      

Sak 4: Økonomi
            Kjell hadde laga rekneskapstal for julelunsjen 2017 og budsjett for julelunsjen
2018. Styret slutta seg til forslaget, men med en liten justering for dekking av
reisekostnadar/bil. Elles lite nytt sidan siste møte.

 

Sak 7: Evt
Dagunn orienterte frå Eldredagen i Førdehuset fredag 28 september.2018.
Stikkord i Dagunn sitt opningsforedrag var Eldrebølgen og Ressursfordeling i den nye storkommunen.
Doris Rutledal – Folkehelsekoordinator i Førde.
Ho orienterte om kommunen sitt tilbod for eldre og mykje meir. Eg har presentasjonen
og kan over sendast etter ønskje.

Deltakarar på møtet: 19
Kristian (ref)