Styremøte 04.04.2007

Styremøte 04.04.2007

Bilder frå 7 september 2004

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 04.04.2017  kl 1000.

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian  og Signe på tfn etter avtale.

Sak 1.  Referat førre møte.   

           Ingen merknader.

 1. Skriv frå forbundet  – Landsmøtet  9 og 10 mai 2017.

Dokumenter som skal handsamast på landsmøtet er under trykking og vil bli sendt delegatane i eige hefte med det første.                Leiar vurderer behov for eige styremøte for evt.drøfting av årsmøtesaker.

 1.   Tur til Lærdal
  Helge orienterte.
  Vi tek sikte på medlemsmøte i Lærdal torsdag ll mai. Det blir avreise frå Laksen i Førde kl 0900 med transport i eigne bilar.    Møtestart ca kl 1200.. Planlegging av møtet er i gang og Elle gjer avtale for møterom, mat og guiding på lokale attraksjonar.
  Styret vil fastsette ein fast pris pr møtedeltakar og tilskot frå laget. Dekking av transportkostnadar/ferje må avklarast for dei som køyrer.
 2. Evt.  Ingen saker
  Kristian viste bilete frå «arkivet» på medlemsmøtet.               22 på møtet.

 .            Styret ynskjer  alle god påske !                                                  Kristian (ref)

 

SOG-2004 (2)SOG-2004 (3)SOG-2004 (4)SOG-2004 (5)