Styremøte 05.09.2017

Thon hotell Førde

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

Referat frå styremøte 05.09.2017
Møtestad: Thon hotell Førde.

Til stades: Oliv, Kjell og Helge. Signe i beredskap på telefon.

Fråverande: Kristian (er på Smøla) og 1. vara Målfrid (som ikkje hadde sett innkallinga).

Sak 1. Referat førre styremøte

Det vart ikkje noko styremøtete 6. juni, grunna stort fråvær. Men medlemsmøtet vart  halde etter planen med ca. 20 deltakarar. Der vart det orientert om den vellukka  turen vi hadde til Lærdal. Eige referat er lagt ut på heimesida våre i Telepensjonisten.

Sak 2. Skriv frå Forbundet

  • Momsreglar Tatt til etterretning
  • Kassafunksjonen. Denne funksjonen er det problem med å få styremedlemmer til å ta på seg i mange lokallag. Forbundet ber om råd og synspunkt for å prøve å  gjere situasjonen betre. Vår kasserar, Kjell, har meining om det, og skriv sine synspunkt direkte til Forbundet.

Sak 3. Økonomist støtte  til FN – Eldredagen 2017

  Leiaren i Førde Eldreråd,  Dagunn Klakegg, har bedt om Ãøkonomist støtte til Eldredagen sitt arrangementet i Førdehuset med intill kr. 2.000,- . Styret vart einige   om at vi kan  gje kr. 1000,- . Sidan budsjettet for Eldredagen var noko usikkert, vil Dagunn ta kontakt med Kjell om dei treng kr. 1000,-.

Sak 4. Oppgåver  for 2. halvÃ¥r

Styret meiner vi bør få til ein tur til Bergen med overnatting på hotell i oktober.
Turgruppa får i oppdrag å finne ein passande hotell/underhaldnings-pakke til neste møte. Elles vil vi prøve å    gjere medlemsmøta være meir interessante med å skaffe ein   føredragshaldar.

Medlemsmøtet (20 frammøtte) etter styremøtet slutta seg til forslaget om tur til  Bergen i oktober.
Neste år, 1 halvår, er det eit ønskje om ein fellestur til Loen for telepensjonistane i   Sogn og Fjordane, der vi kan møte Sogningane på Skei og ha felles buss til Loen.

Referent. Helge