Styremøte 06.01.2023

Styremøte 06.01.2023

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane

Styremøte 06.01.2023 heime hos Oliv og Helge
Tilstades: Oliv, Helge, Kjell og Kristian
Bjørg med på tfn.

 

Sak: Årsmøte 2023 (for kalenderåret 2022)

Styret var samla for å diskutere og legge til rette  for årsmøtet 2023. Vi har utfordringar i samband med å få
nye kandidatar for dei som ikkje tek attval. Dette gjeld først og fram leiar og nestleiar.

Etter vedtektene skal årsmøtet haldast innan 15.02.2023.
Vårt årsmøte vert tysdag 07.02.2023 i Utstillingssalen, Førdehuset.

Det vart lagt opp slik køyreplan:

*Utsending av invitasjon til årsmøte innen onsdag 16.01.2023   (Kjell)
*Frist for innsending av saker til årsmøte mandag 23.01.2023  (sendes Kristian, kelstroe@online.no)
*Påmelding til årsmøte til Helge innen onsdag 01.02.2023 på tfn 47278650

*Årsmelding – Oliv/Kristian/Kjell (rekneskapstal)
*Økonomi og rekneskap – Kjell
*Dirigent – Harald Runde (Kristian avtaler om ok)

*Helge tek kontakt med valkomiteen ved Henning Byssheim/Kjartal Krognes/Aslaug Myklebust.
Kjell sender liste over medlemar frå StyreWeb.

* Jubilantar 2023 – Kristian lagar liste

* Årsmelding, rekneskap og budsjett vert ikkje sendt ut, men kopiert til møte.
Tar også nokre kopi av møteplan (denne ligg også på heimesidene våre)

NB: Styre må ha nytt møte etter årsmøte for koordinering av innsending til landsstyret iflg skriv, underskrifter mm.

Takk for hyggeleg møte med ekstra god servering og prat. Så får vi hope på at valkomiteen
fin dei rette og villige kandidatane til det nye styret !!

 

Kristian (ref)