Styremøte 06.02.2017

Møte heime hos Oliv og Helge

TELEPENSJONISTLAGET SOGN OG FJORDANE                                                  

REFERAT

Frå styremøte måndag 06.02.2017 heime hos Oliv og Helge.

Til stades: Oliv Ottesen, Helge Ottesen,  Kjell Hjelm, og Kristian Strømmen.

 

Sak 1: Oliv hadde bedt om eit  førebuande møte i samband med årsmøtet 2017.

Styret diskuterte saker som skal opp på årsmøtet og var innom:

–  rapportering 2016 og dokument som skal underskrivast og sendast forbundet pr post innan   15.02.2017
– årsrapport 2016
– rekneskap 2016 og budsjett 2017. Kjell orienterte og korrigert budsjett.
– avstemming av medlemstal
– ingen endring av medlemskontingent for 2017. Styret avventar landsstyret sitt vedtak når det gjeld
kontingent for honnørmedlem.
– utsendingar til landsmøtet   9 og 10 mai 2017 (vi kan sende 3) – møtedirigent tek over frå sak 6 Årsmelding.
– tidspunkt for kaffi  og rundstykke under møtet

Etter styremøte  vart det servert  vaflar med rømme og sylte – som smakte utmerket !!!

 

Kristian (ref)