Styremøte 08.05.2018

Påmelding og tur til Bulandet/Værlandet 5 juni 2018.

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.


Referat frå styremøte 08.05.2018 på Førde Gjestehus og Camping.

Til stades:  Oliv, Helge, Kjell, Signe (på telefon) og Kristian:
Oddlaug og litt forsinka John for orientering om turen til Værlandet/Bulandet.

Sak 1. Referat fra forrige møte

            Ingen merknader

 

Sak 2. Info frå leiarmøter på Gardermoen.         

Hovudtema  på samlinga var Velferdsteknologi og innføring av nytt Medlemsregister.
Fundamenta i velferdsteknologien er Trygghet, Mestring og Aktivitet.

Dette skal bidra til at folk kan bu lengre heime,  hjelp for rehabilitering og
å kunne greie seg mest mulig på eiga hand.

Kristian har vore i kontakt med Marta Strandos i Førde kommune og invitert henne til
dagens møte, men som diverre ikkje passa. Det same gjeld Frode Hovland i NAV i
hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane. Heller ikkje for han passe det denne dagen.
Vi kjem tilbake til dette på eit møte til hausten.

            StyreWeb ei innført som nytt system for Medlemregistrering. Modulane for medlem
registrering og Arkiv er vedteke innført. Andre modular kan komme til seinare.
Innlegging av  medlemmar i registeret vil kje i puljevis og vi er i pulje 3. Det vil bli gitt opplæring og hjelp.

Sak 3: Tur til Værlandet/Bulandet.
            Oddlaug og John orienterte.
Turen går frå Førde tysdag 5 juni kl 1000 frå Firda Billag.

Det vert omvising med guide som møter oss på kaia i Værlandet og blir med oss

på heile turen. Det blir 2 bedriftsbesøk og middag på Askvoll Sjøbuer på retur
ca kl 1730.
Pris for heile turen alt inkl: kr 500 for medlem og ca kr 700 for ikkje medlem dersom
40 deltakarar.
Prisen for medlems er subsidiert av laget med kr 200.-
Signe har varsla 36 stk i Sogndal/Lærdal om turen og fleire vil delta. Flott Signe !! .

Påmelding til Helge Ottesen innan tysdag 22 mai.

            E-post: helge.normann.ottesen@enivest.net

            Tfn: 472 78 650

Oddlaug og John lager info skriv om turen som vil bli lagt ut på vår heimeside.

 

Sak 4: Aktivitetar i Hafstadparken.

            «Frisk gruppa» i Førde kommune vil lage aktivitetar for alle i Hafstadparken på

på tirsdagar i mai og juni – kanskje også til hausten. Dagunn hadde deltatt idag og

anbefalte opplegget for alle. Aktivitetar ute med SPENST, ca 3 kvarter.

 

 Sak 5: Evt
Ingen saker

Deltakarar på møtet: 29

Kristian (ref)