Styremøte 1 februar

Protokoll

Tid:                        1. februar 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemansgården

Tilstede:              Marie, Jan, Leif Roger, Brit, Tone

Forfall:

Marie ønsket velkommen.

 1. Protokoll fra styremøtet 18.1.2020

Til protokollen fra styremøtet 18.1.20.

Til pkt 3 Økonomi: Det er årsmøte i El og IT som ikke er avholdt.

Til pkt 9.: Landsmøtet blir gjennomført digitalt.

        2.  Innkommet post

Diverse reisetilbud mottatt. Brit holder oversikt og følger opp. Vi avventer koronasituasjonen før vi gjør mer.

 1. Økonomi.

Jan presenterte regnskapet for januar.

 1. Årsmøtet – gjennomføring

Vi må sende ut beskjed om at smittesituasjonen gjør at vi ikke kan være fler enn  10 samlet. VI kan ikke utsette årsmøtet og må derfor gjennomføre et alternativt årsmøte. Marie lager tekst til utsending til medlemmer.

Frist for tilbakemelding eller forslag til endring av valgkomiteen sendes innen 8. februar. De som forholder seg passiv (ikke sender svar eller forslag til endringer) blir å regne som de godkjenner papirene som er utsendt i forbindelse med årsmøtet.

Frist for innsending av papirer etter årsmøtet er 15. februar. Protokoll fra årsmøtet skal være vedlagt.

All rapportering skal være sendt Landsstyret innen 15.2.21. Jan sender inn.

 1. Landsmøte
  Test av elektronisk løsning er foreløpig avlyst pga smittefare i Oslo. Forslag til delegater må sendes inn innen 3. mars. Marie, Jan, Leif Roger, Tone deltar. Fridtjof er vara. Forslag til saker må sendes innen 14. februar.

Dagsorden og forretningsorden ble gjennomgått. Marie sender kommentarer til landsmøtet.

 1. Reiseliv + andre aktiviteter
  Vi mottar mange tilbud om turer bl.a. fra Hurtigruta. Vi tar sikte på en tur til høsten – enten med Hurtigruta eller en annen innenlandstur.

Vi har fortsatt et håp om at Elden på Røros blir arrangert og håper å få til et tilbud til medlemmer.

Andre aktiviteter i vår:

Bowling avventer til det åpner på formiddagen.

Møte 10. mars uten tema opprettholdes. Vi avventer til koronavedtakene for mars er fastsatt.

 1. Jubileum (hvordan kan vi tenke oss å feire?)

Vi har liten tro på at koronasituasjonen er bedre 22. mai. Vi venter med å fastsette dato, men venter med arrangement til etter sommeren.

Jubileumslunsj eller jubileumsmiddag (sen middag/tidlig lunsj)?

Underholdning? Musikk? Leif Roger snakker med Ørnulf Holthe.
Gevinster til utlodning? Bestemmes senere.

 1. Nytt fra landsstyret
  Ingen saker
 2. Eventuelt
  Ingen saker.

Møtet avsluttet klokken 13:15.

Trondheim 01.02.21/Tone