Styremøte 1 november

Tid:                        1. november 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Tone

Forfall:

 

 1. Protokoll fra styremøtet 04.10.2021 og medlemsmøte 28.10.2021.

Marie ønsket velkommen til møtet.

Rettelse til protokoll:

Ingen

 

Rettelse til møtereferat:

Ingen

2. Innkommet post

Forslag om tur til Oslo – se under punktet Reiseliv

Tilbud om trening sendt ut til medlemmene

Mottatt takk fra diverse jubilanter pr telefon, brev og melding.

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.  Regnskapet viser et overskudd på 22 548,70.

Fortsatt utestående 6 ubetalte medlemskontingenter. De som ikke har betalt ved slutten av året vil bli slettet.

 1. Reiseliv

Tilbud om elvecruise utsendt. Påminnelser på novembermøtet. Vi vurderer å tilby turen til flere.
Vi har mottatt et godt forslag fra Kari Bugten om tur til Oslo. Vi planlegger tur til Oslo august-september 2022.

Dagstur med Thamshavnbanen juni/juli (uke 26). Marie sjekker med Hugo.

 1. Julelunsj

Vi inviterer æresmedlemmer og festkomite. Det er anledning til å ta med følge, men følget må betale egenandel.

Brit og Fridtjof ønsker velkommen.

Tone og Jan har kontroll på de som er påmeldt og hvem som har betalt.

Jan ordner gavekort og vin. Marie ordner blomster til æresmedlemmer.

Egenandel kr 400 for medlemmer, 730 for ikke medlem

Musikk er bestilt og bekreftet.

 1. Jubileum

Skal vi ha jubileum sammen med julelunsj eller eget jubileum neste år? 23. mars er stiftelsesdato.

Jubileet blir 23. mars 2022.

 1. Aktivitetsdag 2022

Lavollen er reservert og ok.

Senioruniversitetet  – omvisning i frimurerlosjen er en mulig aktivitet.

 1. Årsmøte

Årsmøtet blir 26. januar 2022.

Hele styret er på valg. Marie skriver til valgkomiteen at de bør begynne jobben.

Beretning skal skrives.

Vi foreslår varm mat – Marie sjekker menyen

 1. Møtekalenderen neste år – gjennomgang og forslag til underholdning

Styremøter er reservert i Hornemannsgården også neste år.

Forslag til underholdning:

 • Bjarne Kråkvik+ språkmann
 • Gøran Sørloth
 • Ivar Stenkløv
 • Randi og Kalle
 • Steinar Leirvik
 1. Nytt fra landsstyret – PFO

Vervekampanje – ny brosjyre utdelt.  Vi har mottatt 50 brosjyrer. Det er sendt ut egen mail om vervekampanjen.

 1. Eventuelt

Det er 42 påmeldte til teateret.
Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 01.11.21/Tone