Styremøte 10.01.2017

Møte på Førde Hotell

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 10.01.2017

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian

Sak 1.
Styret diskuterte opplegget i samband med Harald si gravferd fredag 13 januar kl 1300.
Oliv legg ned bårebukett frå Telepensjonistane i S&F.

Sak 2.  Referat sist møte.
Ingen merknader

Sak 3.  Kort resyme av julelunsjen
Gode tilbakemeldingar på arrangementet – alt var bra, god mat og underhalding av  Elle med song, musikk og historier.
God leiing av Oliv !

Sak 4.  Innkomne skriv frå forbundet.
Kjell er konstituert kasserar fram til årsmøtet.
– Rapportering 2016. Sjå vedlegg.  Nye krav frå myndighetene  om at heile styret skal underskrive rapp ortane.              – Budsjettforutsetninger 2017 og nye tilskudd for 2016
– Utbetaling av pensjon på papir – NAV. (kun endringer på papir)
– Spørsmål frå ein telepensjonist/rettigheter (Kristian svarer)

Sak  5.  Førebuing til årsmøtet.

Årsmøte 2017 blir i Førdehuset/Utstillingssalen onsdag 8 februar 2017 kl 1100.
Kjell tar kontakt med Førdehuset inkl. servering og projektor.
Samling hos Oliv tirsdag 17 januar kl 1100 for utsending av invitasjon mm.

Sak 6.  Eventuelt 

Ingen saker

Styremøtet  frå kl. 0900 til 1100   .        Medlemsmøte 17 frammøtte
Kristian (ref)