Styremøte 18.01. 2022

Falkensteinsvegen 32, Førde

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

Notat frå styremøte 18.01..2022
i Falkensteinsvegen 32, Førde

Til stades:  Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Fråvær: Bjørg

—————————————————-

Styret var samla for å tilrettelegge for årsmøtet i Førdehuset/Musikkrommet tysdag 08.02.2022 kl 1100.
Grunna korona er deltakar talet avgrensa til 30.  (Først til mølla………)

Utsending av invitasjon til årsmøtet  – Kjell (snarest)
– frist for innmelding av saker til årsmøtet: tysdag 25,01.22. (Sendes Kristian, kelstroe@online.no)
– påmelding årsmøtet til Helge innan tysdag 01.02.2022

Årsmelding – Oliv/Kristian/Kjell (rekneskapstall…..)

Økonomi og rekneskap – Kjell

Dirigent: Harald Runde   (Kristian har avtalt med han)

Val: Oppstart  (Kjell snakkar med Oddlaug)
Grunna lite aktivitet  gjennom 2021 ber styret så mange som muleg tek attval.

Årsmelding, rekneskap og budsjett blir ikkje sendt ut, men kopiert til møtet.
Kopiere også nokre møteplan for 2022  (ligg også på heimesida vår )

Kristian (ref)