Styremøte 2 mai

Protokoll

Tid:                     02. mai 2022 kl. 1000

Sted:                   Hornemansgården

Tilstede:             Marie, Jan, Kjell Erik, Tone

Forfall:               Fridtjof Egil, Leif Roger, Unni

 1. Protokoll fra styremøte 4.april 2022 og referat fra medlemsmøtet 28. april 2022

Marie ønsket velkommen til møtet. Marie sender ut protokollen fra styremøtet 4. april med de merknadene som kom fram på møtet.

Merknader til referat fra medlemsmøtet 23.februar. Innbetalinger gjort på VIPPS ble ikke medregnet i referatet.  Riktige beløp skal være 1450 i inngangspenger og 2410 på lotteri.

 1. Innkommet post
 • Takkebrev i forbindelse med jubilanter
 1. Økonomi
  Jan gjennomgikk regnskapet. Vi har fått tilskudd fra Landsstyret både for medlemmer og for jubileum.

De fleste har nå betalt kontingent. Marie går gjennom lista over de som ikke har betalt og purrer.

Vi har søkt om å få VIPPS for foreninger. Vi har mottatt bekreftelse på at det er i orden, men har ikke testet løsningen enda.

Bursdagsliste – Bjørn Ramstad blir 95 i mai. Han har falt ut av lista.

 1. Reiseliv

Det er 29 påmeldte til Oslo-turen.

Tilbudet om Ørnesafari er litt endret. Vi venter på bekreftelse med endringer. Innbydelse sendes ut senere.

Dagsturer alternativ:

 • På sporet av Thams. Dagstur juli/august? Omvisning Thamspaviljongen, ysteri. Marie sjekker.
 • Veitvandring «Nerbyen»?
 • Omvisning Domkirka med lysshow med kaffe på To tårn?
 • Det jødiske Trondheim (kulturenheten)?
 1. Høstens medlemsmøter og andre aktiviteter
 • Lavollen 10 mai. 36 påmeldte. Privatskyss fra Leuthenhaven for de som har markert at de ønsker buss. Marie sender instruksjon for transport og varsler Lavollen om antall.
 • Berit Svendsen kommer på medlemsmøtet i mai
 • Medlemsmøtet i september (underholdning ikke bestemt)
 • Rita Ottervik kommer på medlemsmøtet i oktober. (Les kommunale planer for eldretilbud i Trondheim på forhånd)

Alternativ til underholdning på medlemsmøtene:
– Knut Johan Dahle (musikk)
– Kari Engen fra seniornett
– Jugendbyen Trondheim (i regi av Senioruniversitetet v Eirik Lien)

Vargas spiller som underholdning på julelunsjen 7. desember. Vi satser på Royal Garden dette året også.

Marie tar imot forslag til underholdning på medlemsmøtene med takk.

 1. Nytt fra Landsstyret

Marie har sendt ut protokoll fra 19.4.

Vervekampanjen ble vunnet av Tore Karlsen, Trondheim. Ny vervekampanje starter til høsten.

Lederkonferansen:

Pensjonistforbundet anbefaler å etablere samarbeid i kommunene for å få innflytelse i kommunens eldrepolitikk. Pensjonistforbundet og SAKO-samarbeid.

Frivillighet er beregnet til å spare staten for 90 milliarder kr pr år. Det er beregnet at pensjonister står for 300 millioner av dette beløpet.

På dag 2 var innholdet Sikkerhet ved bruk av digitale verktøy. Telenor har en egen avdeling for overvåking og sletting av spam. Torbjørn Bush fra Telenor informerte om arbeidet.

Landsstyret er skuffet over at TPK ikke regulerer pensjonene på linje med andre pensjoner.  Landsstyret er i ferd med å sjekke lovligheten av de lave reguleringene av pensjon.

 1. mai er det drøftinger med departementet.

Trygdeoppgjøret mellom stat og kommune innbefatter utgifter til Den Kulturelle Spaserstokken.

Avdelingenes 5. min. Tips til verving: Inviter alle som fyller 60 år til pensjonistmøter

 1. Nytt fra PFO

Protokoll 19 2020-2021 fra styremøte i PFO er sendt ut til styret.mDet er mulig å melde seg på nyhetsbrev fra PFO. Gå inn på PFO’s hjemmeside og registrer deg. Virksomhetsplan for PFO gjennomgås på neste møte.

Ny leder i PFO er Ingrid Slettvold Hansen.

Det ble lagt fram benkeforslag om endring av kontingenten på årsmøtet. Foreningene har innbetalt kontingent for 2022, men styret vil vurdere forslaget og evt komme med et forslag for neste år.

 1. Eventuelt
  – Jubileumsgave for medlem som bor i utlandet. Marie sjekker hva jubilanten ønsker.

Møtet ble avsluttet kl 1330.

Trondheim 02.05.22/Tone