Styremøte 2 mai

Protokoll

Tid: 02.mai 2016 kl. 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Dronningensgt. 32.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else

Marie ledet møtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøte 4.april, 20. april og medlemsmøte 20. april 2016.

Til protokoll fra styremøte 4. april:

Marie har skrevet under kontrakten fra hotell Augustin angående julelunsjen 2016.

Til protokoll fra styremøte 20. april:

Billetter til fotballkampen 28.august kan hentes hos Elin Anne. Marie henter billettene.

Til medlemsmøte 20. april:

Ingen merknader.

 Sak 2. Innkomne saker.

 Marie refererte:

Takkekort fra flere jubilanter.

Styret v/leder abonnerer på bladet Pensjonisten. Pensjonistforbundet har send ut innbetalingskrav. Kasserer sørger for betaling.

Styret har mottatt “Høringsnotat om Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetting.”  På vegne av landsstyret utarbeider Sogn og Fjordane forslag til svar på notatet. Landsforbundet sender svar til Pensjonistforbundet. Marie har oppgitt navn på vår representant i Trondheim seniorråd.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram regnskap i forhold til budsjett. Foreløpig ligger forbruket godt an i forhold til budsjett. Styret er tilfreds med økonomien.

 Sak 4 Reiseliv.

Dagstur til Veiholmen  – evaluering.

Det var 59 påmeldte til turen.

En svært vellykket tur. Dyktig reiseleder og kjempeflink guid ute på Veiholmen. Været var også på vår side. Bare positive tilbakemeldinger. Resyme er lagt ut på vår hjemmeside.

Høsttur til Savalen 12. – 14. september.

Marie har inngått avtale med Savalen.

Etter påmeldingsfristen 31.august skal vi sende ut innbetalingsgiro til de som har meldt seg på.

Sommertur til England – valg av musikal

Det er 34 som har meldt seg på til turen.

Styret har etter anbefaling gått inn for å velge operaen “Phantom of  the Opera” i London.

Brit kontakter Orklareiser og ber dem informere deltakeren om valg av musikal, samtidig som de opplyser om pris og ber om påmelding til “Musikalaftenen”.

 Sak 5.  Nytt fra Landsstyret.

Marie refererte nytt fra Landsstyret.

Tatt til etterretning.

 Sak 6. Lederkonferansen 2017.

Lederkonferansen avholdes 26. og 27. mai på Best Western, Lillestrøm

Program for konferansen er under arbeid.

Sak 7. Nytt fra PFO

Marie orienterte fra årsmøtet i PFO 28. april.

Tatt til etterretning.

Sak 8. Verving.

Marie leverer vervebrosjyrer til Elin-Anne for distribusjon hos Telenor på Tyholt.

Sak 9. Eventuelt.

1)Julelunsjen 2016.

Styret diskuterte underholdning på Julelunsjen.

Møtet hevet kl 1350.

Trondheim,3. mai 2016.

Kari