Styremøte 2 oktober

Protokoll

Marie ønsket velkommen til møtet.

  1. Protokoll fra styremøtet 4. september og referat fra medlemsmøtet 19. september

Ingen merknad til protokollen

Ingen kommentar til referat fra medlemsmøtet

  1. Innkommet post

Takkekort fra jubilanter ble referert.

Tatt t il etterretning

  1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.

Marie la fram tilbud på julebord fra Royal garden. Vi går for en egenandel på kr 450 for medlem, 1000 for ikke-medlem. Marie lager plakat.

Ingen kommentar til regnskapet

  1. Reiseliv

Høsttur til Selbu ble avlyst pga få deltakere

Vi har mottatt turforslag fra flere operatører for turer i 2024. Turforslag legges fram på neste medlemsmøte for å teste interessen blant medlemmene. Marie har laget utkast til skjema.

  1. Planer for høsten 2023 og neste år

Teater 4.10. Så som i himmelen

Konsert med Tre små kineser 13.10

Ballett – Nøtteknekkeren 17. desember

Under planlegging:

Byvandring (Trine Søraa/Tom Erik Sørensen)?

12 tenorer i april 2024?

Operaen i Oslo – Orfeus i underverdenen som operette?

Champions league håndball?

Kunstig intelligens – tema på møte

Ringve botaniske omvisning med guide i mai. Marie bestiller. Bespisning på VIctora.

Valgkomiteen er bedt om å starte arbeidet med å sette sammen nytt styre.

  1. Nytt fra landsstyret

Ingen saker

  1. Nytt fra PFO

Marie har etterlyst informasjon om innmelding av representanter til eldreåd i kommune og fylket. Vi har oppnevnt følgende:

Eldrerådsrepresentant til Trondheim kommune: Kirsten Reitan

Representant til eldreråd i fylkeskommunen: Marta Berbu

  1. Eventuelt

Vi har fått et nytt medlem siden sist. Anmoder alle om å verve.

Vi har fått ny mailadresse: tdpensj@gmail.com Hvem bør informeres om den nye adressen?

Alle medlemmer

Styreweb

Landsstyret

Meld endring til Trondheim kommune

Harriet.Karlsen@telepensjonistene.no

Rett til endring i saklisten forbeholdes.

Trondheim 4.10.2023/Tone