Styremøte

Protokoll fra styremøte på Sandneskroa 07.11.16 kl. 11.00

Helgeland Telepensjonistforening,

Protokoll fra styremøte på Sandneskroa 07.11.16 kl. 11.00

Til stede: Ingvard Johansen, Brit Albertsen, Rigmor Bosness og Turid Nordnes

Forfall: Marta Rønning, Eilif Dagsvik og Astrid Urdahl

Saksliste:

Sak13/16             Heimesida
Ingvard Johansen har overtatt ansvaret for heimesida. Han orienterte om sida og viste eksempler på hvordan den kan organiseres og hva som kan legges ut av informasjon.
Vedtak:               Ingvard orienterer om heimesida på dagens «telelunsj»

Sak 14/16            Julebord
Vi har fått tilbud fra HIAS om julebordservering mandag 12. desember. Pris 350 pr person. Tidspunkt kl. 14.00.
Vedtak;               Tilbudet aksepteres. Leder sender invitasjon til medlemmene.

Sak 15/16            Orienteringssak om samtale med kontaktperson mot forbundsledelsen
Forbundsledelsen ønsker å bedre kontakten med lokalforeningene og Jacob Utvik har fått ansvar for Helgeland. I den anledning har leder hatt en telefonsamtale med ham om bl.a. lagets økonomi, medlemsmøter, tilgjengelige lokaler, turer og eventuelt behov for nabohjelp.

Sak 16/16            Kandidater til landsstyret
Det er kommet henvendelse fra valgkomiteen om forslag på kandidater til landsstyret med frist for forslag innen 20. november.
Vedtak                 Leder orienterer om henvendelsen på dagens «telelunsj»

Sak 17/16            Forberedelser til årsmøtet
Vedtak                 Årsmøtet avholdes tirsdag 14. februar 2017. Forberedende styremøte blir 9. januar kl. 11.00. Det blir sendt ut innkalling.

Møtet slutt kl 12.00

Turid Nordnes, ref.