Styremøte 27 april

Protokoll

Tid:            27. april 2020 kl. 1000.

Sted:           Hornemannsgaarden

Tilstede:     Marie, Jan, Tone, Leif Roger, Fridtjof

Forfall:       Brit

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 2. mars og referat fra medlemsmøtet 11. mars 2020.

Protokoll fra styremøtet 02.

 • Dato for julelunsj er 2. desember

Referat fra medlemsmøte 11. mars

 • Ingen merknad til referatet

Sak 2. Innkommet post

 • Takk fra Arne Solhjem i forb med oppmerksomhet til 90-årsdag
 • Takk fra Roald Mikkelsen i forb med oppmerksomhet til 70-årsdag

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet og kommenterte tallene. Styret tok informasjonen til etterretning.

Det er fortsatt en del som ikke har betalt kontingent. Marie ser gjennom lista og kommer tilbake med forslag til tiltak.

 Sak 4. Vårens avlyste møter, aktivitetsdag

 • Avlysing av medlemsmøtet i april ble sendt ut i god tid
 • Avlyser medlemsmøtet i mai
 • Avlyser aktivitetsdagen 11. mai

Tone sender beskjed om avlysinger via styreweb

 Sak 5 Reiseliv – Flatanger, Montenegro, Elden

 • Tur til Flatanger er avlyst.
 • Marie foreslår å kansellere turen til Montenegro 2. mai for å unngå innbetaling av restbeløpet som har forfall 4. mai. Foreløpig har ikke arrangøren avlyst turen. Flyet er ikke kansellert, men det er inntil videre innreiseforbud til Montenegro og UD anbefaler ikke reiser til Montenegro. Flere påmeldte har sagt at de ikke ønsker å reise uansett.

Vi er i dialog med Peer Gynt reiser om refusjon av depositum. Vi. kommer tilbake med flere opplysninger når vi vet mer. Tone sender ut foreløpig info til de påmeldte.

 • Elden er foreløpig ikke avlyst

Sak 6. Høstens aktiviteter – medlemsmøter, julelunsj evt reise

 • Aktivitet på medlemsmøter:
  • oktober quiz. Fridtjof forbereder quizen
  • Helen Thomasgård september
  • Steinar Leirvik holder foredag – litt alvor og litt skjemt – på medlemsmøtet i november
  • Julelunsj 2. desember.
  • Reiser på høsten vedtas senere

 Sak 7. Nytt fra landsstyret

Årets landsmøte er avlyst. Mulig lederkonferanse blir bestemt senere.

Landsmøtet neste år 13. og 14. april.

Sak 8. Eventuelt.

 • Neste styremøte 2. juni kl 1000. Sted ikke bestemt

Møtet heveqt kl. 1230

Trondheim 27.04.2020
Tone Okkenhaug