Styremøte 3 juni

Protokoll

Tid: 03. juni 2019 kl 1000.

Sted: Nedre Flatås vei 170

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Fridtjof,

Forfall: Leif Roger, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 29. april, referat fra medlemsmøtene 22. mai og referat (muntlig) fra omvisningen på Ringve 10. mai 2019.

Protokoll fra styremøtet 29.april 2019:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøtet 22. mai:

Ingen Merknader

Referat fra omvisningen på Ringve 10. mai:

Det var stor oppslutning på omvisningen på Ringve, 10. mai 2019. 47 medlemmer møtte opp, og det har kommet bare positive tilbakemelding på tiltaket.

Sak 2. Innkommet post.

Styret har mottatt brev fra Kassereren sentralt hvor han ber oss melde oss inn i Frivillighetssentralen, Brønnøysund.

Marie ordner opp med innmeldingen.

Sak 3. Økonomiske saker.

Jan la fram regnskapsoversikt og gjennomgikk utgifter/inntekter hittil i år og kommenterte tallene i forhold til budsjett.

En grei oversikt og styret godkjente regnskapet.

Det er fremdeles 8 medlemmer som ikke har betalt inn årets kontingent. Kari har sendt ut purring både på SMS og E-post. Marie tar kontakt med medlemmene.

Oppmøte på de to siste medlemsmøtene har gått noe ned. I håp om at oppmøte går opp igjen, bestiller vi samme mengde mat som tidligere.

Kari tok opp som sak arbeidsfordelingen i styret. Hun mener det er en skjev arbeidsfordeling. Saken ble diskutert og vil bli overlevert til det nye styret til neste år.

Sak 4. Reiseliv.
Blaafarveværket.

Turen til Blaafraveværket går av stabelen 4. – 6. juni. Det er 30 påmeldte.

Berlin

Til turen til Berlin 11. – 15. september 2019 er det foreløpig 11 påmeldte.

Brit ber Byrået utsette påmeldingsfristen. Kari sender ut informasjon til medlemmene.

Sak 5. Høstens møter og andre aktiviteter.

Styret har følgende tema klare for høsten medlemsmøter:

 1. september:

Frivillighet i Kirkens bymisjon.
Kari Lian informerer om familiekontakt, generasjonsmøter m.m.

 1. oktober
  Tannhelse for eldre.
  Turid Forvemo, informerer om saken.
 2. november:
  Dikt og fortellinger.

Innlegg ved Ivar Stenkløv (tidligere Telenoransatt)

 1. desember:

Julelunsj. Styret diskuterte forskjellige arrangementer som det arbeides videre med.

Andre aktiviteter for høsten 2019 som styret arbeider med:

 • Vinsmakingskveld (Marie arbeider videre med saken)
 • Metusalemfestivalen20. september (Marie kontakter kulturenheten)
 • Fotballbilletter (Marie kontakter Telenor, Tyholt)
 • Teaterkveld (Styret vil vurdere hvilken forestilling vi skal satse på)

Sak 6. Etter landsmøtet, nytt fra Landsstyret.

Landsmøte ble arrangert 7. – 8. mai på Gardermoen airport hotell.

Fra Trondheim deltok Jan Ross, Kari Bugten, Mary-Ann Østgård, Fridtjof Holthe (sekretær på Landsmøtet) Marie Aashagen (representant for Landsstyret).

Trondheim fikk medhold i sitt forslag om endring av vedtektene for lokalforeningene § 10.

Marie går ut av Landsstyret (har vært med i 2 perioder)

Mary-Ann Østgård ble valgt som 2. varamann til Landsstyret.

Vi som var med fra Trondheim var enige om at det var et godt møte, atmosfæren var god og møtet ble godt ledet.

Landsmøteprotokollen er lagt ut på nettet.

Marie orienterte fra Landsstyremøte etter landsmøtet, hvor det gamle og nye styret var sammen. Tatt til etterretning.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Det som er den store nyheten her er at Trondheim Kommune har vedtatt å tildele Stiftelsen Trondhjems hospital kontrakt på driften av Hornemansgården fra 1. november 2019.
Etter dette er det uklar hvordan det vil gå med PFO.

Sak 8. Nytt fra eldrerådene i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, med forslag til nye kandidater fra oss.

Marie orienterte fra siste møte i Trøndelag Fylkes eldreråd. Hun orienterte deretter om saker som skal tas opp på Interkommunal konferanse 4. – 5. juni, hvor hun skal delta. Tatt til etterretning.

Gerd Grande har sagt seg villig til å stille som kandidat til Trondheim Eldreråd for neste periode..

Sak 9. Eventuelt.

Marie stilte med nydelig lunsj etter det formelle møte og vi koste oss med god mat og hyggelig prat. Styret overrakte Marie blomster som takk for godt samarbeid første halvår.

 Trondheim, 07.06.2019.
Kari Bugten