Styremøte 3 mai

Protokoll

Tid:                        3. mai 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemansgården

Tilstede:              Marie, Jan, Leif Roger, Kjell-Erik, Tone

Forfall:                 Brit

 1. Protokoll fra styremøtet 12.04.2021 og referat fra veitevandring 29.april.

Marie ønsket velkommen til møtet.

Til protokollen fra styremøtet 12.04.2021– ingen merknader

Marie skriver referat fra veitevandring 29.4. og legger ut på telepensjonistene.no/trondheim.

 Innkommet post

Ingen

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet. Vi har valgt å bruke en del penger på veitvandring som erstatning for medlemsmøtene. Vi har ikke medlemsmøter og det gjør at inntekter for inngang og loddsalg uteblir.

Det er nå 22 som ikke har betalt. 4 er utmeldt etter siste purring.

 1. Reiseliv og andre sommerlige aktiviteter

Fridjof Egil har kommet med forslag om tur til Flor og fjære med Peer Gynt reiser.  Marie jobber videre med et opplegg spesielt for Telepensjonistene med avreise Trondheim.

Marie sjekker hurtigrute/fly/buss til Kirkenes via Tromsø.

Møre og Romsdals perler (Geiranger, Ålesund, Kristiansund) med Vega reiser. Vi vurderer at mange har tatt denne turen, så den blir ikke prioritert i denne omgang.

Telemarkskanalen 4 dager busstur og kanalbåt. Turen ender i Skien. Vega reiser. Marie sjekker videre.

VI har forespurt om tilbud til Elden (uke 31). Venter på svar.

I 2022 tar vi sikte på elvecruise på Rhinen i juni. Amsterdam/Strasbourg/Basel. Escape arrangerer. Marie ber om tilbud.

 1. Medlemsmøte i mai

Det er tillatt med 24 med bord og servering.

Det er tillatt med 46 uten bord og uten servering (med spredte stoler)

Nye retningslinjer kommer 15. mai. Vi venter til etter den oppdateringen med å invitere til medlemsmøte.

Vi håper det er mulig å få til et medlemsmøte onsdag 2.6.  Styremøtet 7. juni flyttes til 31. mai.

Forsøker med dagstur med Thamshavnbanen i slutten av mai.

Tone sender beskjed om at medlemsmøtet i 12.5 blir avlyst grunnet smittesituasjonen. Vi avventer ny oppdatering om koronarestriksjoner.

 1. Jubileumsfeiring
  Dag eller kveld? Med eller uten ektefelle? Tidlig middag (kl 1800)? Lunsj? Hornemansgården? Royal Garden? Hornemansgården har alle rettigheter i forb med festligheter. Ny jubileumssang (Fridtjof Egil)?

Vi sjekker festmeny på Hornemansgården og tar en beslutning når mere er avklart.

 1. Nytt fra landsstyret

Vi har ikke mottatt referat fra landsmøtet.

 1. Nytt fa PFO

Rabattkort PFO deles ut. Tone sender beskjed til medlemmer om kort kan fås ved henvendelse til Tone

På neste møte går vi gjennom PFO´s vedtekter

 1. Nytt fra eldrerådene

Eldrerådet i Trondheim følger «Aldersvennlig Norge» sine prosjekter.

Også vi i Telepensjonistene slutter oss til anmodningen om å stemme ved årets valg.

 1. Eventuelt

Seniorsmart (PFO) tilbyr datakurs.  Marie sjekker.

Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 03.05.21/Tone