Styremøte 3 oktober

Protokoll

Tid:                     3. oktober 2022 kl. 1000

Sted:                  Hornemansgården

Tilstede:             Marie, Jan, Fridjof Egil, Leif Roger, Kjell Erik, Tone

Forfall:               Unni

 1. Protokoll fra styremøte 5. september 2022. Referat fra medlemsmøte 21. september.
  Marie ønsket velkommen til høstens første møte.

Ingen merknader til protokoll

Til referat fra medlemsmøtet: Dato for eldres dag er 1. oktober. Arrangementet er 30. september.

 1. Innkommet post

Adresseendring og mailendring

 1. Økonomi
  Jan delte ut regnskap ajour september 2022. Medlemmer som ikke har betalt vil bli tatt ut som medlemmer.

Jan gikk gjennom regnskapet og kommenterte.

 1. Reiseliv

Escape er kontaktet vedr elvecruise til våren. De vil ha et tilbud klart i løpet av uke 41.

Invitasjon til høsttur til Kiel er utsendt.

Vi har mottatt tilbud fra Vega om opera-tur til Kristiansund i februar. Tur med hurtigruta til Kristiansund, operabilletter, overnatting, mat og buss hjem er inkludert i prisen på 4300. Tilbud sendes ut når vi er ferdig med påmelding til Kieltur.

Vi har mottatt reisetips fra et medlem som har vært på tur med Orklareiser til Hitra, Frøya, Sula. Legges i forslagskassen til turer i 2023.

 1. Høstens aktiviteter og neste år
 • Det er to turer under planlegging.
 • Julelunsj 7. desember
 • Byvandring 10. oktober – Jødiske Trondheim
 • Aktivitetsdag 2023

Vi tar sikte på 15. mai. Hauken er foreslått. Fridtjof tar kontakt og undersøker.

 • Sommertur foreslås i august 2023
 • Sommeravslutning omvisning Stiftsgården.
 • Foredrag om jugendbyen Trondheim kan være av interesse på et medlemsmøte. Tips til underholdning på medlemsmøter tas i mot med takk
 1. Nytt fra landsstyret

Landsstyret ønsker innspill til handlingsplan innen 5. oktober.

«Telepensjonisten» ikke mottatt av flere av styrets medlemmer.

 1. Verving

Det er ikke vervet nye siden 15. september.

 1. Nytt fra PFO
  Protokoll mottatt og gjennomgått. Jan og Tone deltar på lederkonferansen 8.11.2022.
 1. Telenor – videre samarbeid

Vi gir innspill om felles møte med Telepensjonistene og Telenor. Forespør om hva som ønskes av oss.

 1. Eventuelt

Årsmøte 2023 25.1.2023. Marie kontakter valgkomiteen. Helge Moe oppnevnes som leder av valgkomiteen.

Møtet ble avsluttet kl 1400.

Trondheim 3. oktober 2022/Tone