Styremøte 30 mai

Protokoll

Tid:                     30. mai 2022 kl. 1000

Sted:                   Hornemansgården

Tilstede:             Marie, Jan, Fridjof Egil, Tone

Forfall:               Kjell Erik, Unni, Leif Roger

 1. Protokoll fra styremøte 2. mai 2022, referat fra aktivitetsdagen 10.mai og medlemsmøtet 25. mai.

Marie ønsket velkommen til møtet.

Merknader til referat fra medlemsmøtet 2. mai. Omvisning i Domkirka blir 8. juni (uten lysshow).

På sporet av Thams utsettes/vurderes senere.

Det er 30 påmeldt til Oslotur.

Referat fa aktivitetsdagen ble gjennomgått. Det er lagt ut omtaler på facebook og referatet vil bli lagt ut på nettet under telepensjonist.no/trondheim

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra dagen.

Medlemsmøtet med Berit Svendsen ble også godt mottatt

Gjennomgang av vårsesong. Styret sier seg fornøyd med vårsesongen til tross for a vi ikke fikk gjennomført årsmøtet og at vi måtte avlyse en tur pga usikkerhet med pandemien.

 1. Innkommet post
 • Takkebrev i forbindelse med jubilanter
 • Utsending av brev påføres avsender.
 1. Økonomi
  Jan gjennomgikk regnskapet. Betaling med Vipps gjør at inngangspenger blir noe redusert (VIPPS tar 1,75% av hver transaksjon).

De fleste har nå betalt kontingent. Nye purringer foretas til høsten.

 1. Reiseliv

Det er 17 påmeldte til Nidarosdomen. Oppmøte på Vestfrontplassen kl 1200.

Ørnesafari tilbud fra Orklareiser. Fridtjof Egil gjennomgikk tilbudet. Min 20 påmeldte for at turen skal bli aktuell. Styret går inn for å gjennomføre turen. Tilbudet sendes til medlemmer etter pinse (6. juni).

 1. Julelunsj

Forslaget fra Royal Garden godtas. Egenandel bestemmes før utsending av innbydelse.

Vargas light spiller.

 1. Høstens øvrige aktiviteter og litt neste år

Kommunens tilbud til eldre 26.10.2022. Rita Ottervik forteller.

 1. september mangler innslag foreløpig. Marie sjekker med Knut Dahle. (musikk) Kari Engen fra Seniornett er også aktuell.

Forslag 2023:

 • Elvecruise Rhinen
 • Montenegro
 • Østersjøcruise
 • Bornholm
 • Island
 • Finmarkstur

Priser og datoer sjekkes.

Årsmøte 25.. januar 2023
Medlemsmøte 22. februar 2023
Medlemsmøte 22. mars 2023
Medlemsmøte i april 2023 blir 19. april
Medlemsmøte 24. mai 2023

Medlemsmøte 27.9. 2023
Medlemsmøte 25.10, 2023
Medlemsmøte 22.11.2023

Julelunsj 6. desember (evt. 13)

Styremøter (foreløpige datoer bestilles)
9.1.2023
6.2.2023
6.3.2023
27.3.2023 (aprilmøte)
8.5.2023
5.6.2023

4.9.2023
2.10.2023
6.11.2023
4.12.2023

 1. Nytt fra landsstyret

Protokoll fra siste møte utsendt

 

 1. Nytt fra PFO

Protokoll fra årsmøtet utsendt.

 1. Eventuelt
  Ingen saker

Møtet ble avsluttet kl. 13 30

Trondheim 30.05.22/Tone