Styremøte 31 august

Protokoll

Tid:            31. august 2020 kl. 1000.

Sted:           Hornemannsgaarden

Tilstede:     Marie, Jahn, Brit, Tone, Leif Roger,

Forfall:       Ingen

Marie ønsket velkommen til høstens første styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 2. juni 2020.

Protokoll fra styremøtet 2.6.2020.

  • Ingen merknad

Sak 2. Innkommet post

  • Diverse takk for oppmerksomheter i forb m jubileer

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet. Landsforbundet gir 60 kr pr medlem i ekstra tilskudd fordi lederkonferansen er avlyst og andre møteutgifter er redusert pga korona.

Fortsatt noen ubetalte medlemskontingenter, men økonomien ser bra ut.

 Sak 4. Reiseliv

Marie har snakket med Orkla reiser som så vidt begynner å komme i gang med aktiviteter igjen. De sender ut nytt tilbud om Elden og Rørostur når de vet noe mere.

Oppgjøret for Montenegro-turen har kommet og er refundert til alle som var påmeldt.

Rhinen-tur er reservert hos Escape for sommeren 2021. Brit kontakter Escape så vi får ut tilbudet om tur snarest mulig. Bornholm er også et alternativ hvis de andre alternativene ikke blir ne av

Hurtigrutetur avviklet i august med 4 deltakere fra Telepensjonistene.

Sak 5. Høsten 2020 aktiviteter – møter teater, konsert, trim oa

Vi sjekker interessen for medlemsmøter (påmelding sms epost), dagsturer, og andre aktiviteter.  Tone sender ut påmeldingsskjema på mail og SMS for:

– medlemsmøte 9. september – planlagt møte med foredrag av Thomassgård,

– medlemsmøte 14. oktober- planlagt møte med quiz

– medlemsmøte 11. nov – planlagt møte med kåseri av Steinar Leirvik

Trim på Tyholt er ikke mulig (stengt på ga Korona).

Bowling planlagt start 10. september hvis folk er interessert.. Bowlingen er åpen med koronatiltak. Påmelding til Marie innen 8.9.2020

Aktivitetsdag på høsten utgår

Julelunch går foreløpig som planlagt 2. desember.

Fellespåmelding til Trøndelag teater og evt konserter utsettes inntil videre.

Innholdet i «Den kulturelle spaserstokken» går delvis som planlagt. Det er opp  til hver enkelt å følge med og bestille billetter/melde seg på. Se Trondheim kommune – den kulturelle spaserstokken for mer informasjon om det enkelte arrangementet.

Sak 6. Nytt fra landsstyret

Tilskuddet fra Telenor Landsforbundet har gått ned til 750 000.

Årsmøtet er avholdt som nettmøte.

Kontoret til PFO vil være betjent hver mandag mellom 1100 og 1300.

Lederkonferanse 30.10. Marie møter.

Sak 8. Nytt fra eldrerådet

Ingen nyheter

 Sak 9 Eventuelt

Neste styremøte er 5.10.2020 kl 1000 i Hornemannsgården.

Årsmøtet avholdes onsdag 10.02.21

Møtet hevet kl 1330.

Trondheim 31.08.2020

Tone Okkenhaug