Styremøte 4 april

Protokoll

PROTOKOLL, styremøte mandag 4. april 2022 kl 10.00 i Hornemansgården, møterom 4.

Til stede: Marie, Leif Roger, Jan, Fridtjof Egil og Kjell Erik

Forfall: Tone

 

Sakliste:

Marie ønsket velkommen.

Sak 1: Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 7. mars. Jubileumsmøtet 23. mars på Royal Garden ble referert som meget vellykket. Det har i ettertid kommet både sms’er og eposter fra medlemmer som takker for et flott arrangement.

Musikken v/Vargas light ble så godt mottatt at styret vedtok å allerede nå å booke dem inn for musikk til julelunsjen. Marie kontakter Tore Karlsen for pris etc.

Sak 2. Marie refererte takkekort for oppmerksomhet ved runde bursdager.

Sak 3. Jan gjennomgikk siste regnskapsmåned. Regnskapet er som vanlig ryddig og oversiktlig. Styret mener de har god økonomistyring.

Sak 4. Orkla har sendt nytt tilbud da vi ikke kunne få det første hotellet som var foreslått. Det nye tilbudet har Helsfyr Hotell som overnatting i Oslo. Fordelen er at dette tilbudet er rimeligere enn det første. Styret godtar tilbudet og Fridtjof Egil kontakter Orkla reiser for avtale om påmeldings- og betalingsfrist. Plakat sendes til medlemmene så snart dette er avklart.

Aktivitetsdag 10 mai 2022 er lagt til Lavollen. Driveren har lagt opp til aktiviteter og vi får servering og muligens litt underholdning. Tid på Lavollen beregnes fra 12.00 til 150.00. Styret har vurdert pristilbud fra 3 forskjellige buss-selskap. Torleifs bussruter er bestilt fra midtbyen kl 11.30 med retur kl 15.00. Fridtjof Egil har kontakt med Lavollen og Torleifs bussruter. Plakat er godkjent og sendes snarest ut til medlemmene. Det gis anledning til å ha med ledsager, pris medlem kr 100,-, ikkemedlem kr 200,-. I Tones fravær tar Marie jobben med å sende til medlemmer som skal ha tilbudene i posten.

Medlemsmøtet 21.september flyttes fra kl 12.00 til kl 14.00. Marie er i dialog med Hornemansgården om servering – det blir varm mat.

Julelunsj – her holder vi foreløpig fast på dato 7. desember, selv om vi har sagt fra oss denne datoen i Hornemansgården pga dobbelbooking.

Andre aktiviteter: Amadeus på Trøndelag teater 7. april, bare 15 billetter er reservert hos oss.

Marie undersøker om billetter til Bør Børson, Turneteateret. Forestilling i Olavshallen 23. mai.

Spaserstokken: 1. juni er det gratis omvisning på lysthuset Falkenborg. Styret oppfordrer medlemmene til å bruke Spaserstokken aktivt.

Styret vil vurdere ny byvandring – muligens i det jødiske Trondheim. Marie undersøker.

Sak 6. Protokoll fra siste landsstyremøte er utsendt til styret. Landsstyret har jobbet mye for å få bedre samarbeid med Telenor pensjonskasse (TPK).

Sak 7. Siste protokoll fra PFO er sendt ut. Pga sykdom hadde vi ikke deltager på PFO’s lederkonferanse 25. mars.

Sak 8. Ingen saker.

Møtet sluttet kl 13.00

05.april 2022/Kjell/Marie