Styremøte 4 april

Protokoll fra styremøte

Tid: 04.april 2016 kl. 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Dronningensgt. 32.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else, Harald

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 7. mars og medlemsmøte 30.mars 2016.

Til protokoll fra styremøte 7.mars:

Årets julelunsj blir arrangert på hotell Augustin.

Til medlemsmøte 30. mars:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post

Marie refererte takkekort fra jubilanter.

Hun opplyste videre at Leif Roger deltar på Lederkonferanse kombinert med 40-årsjubileum 26.- 27. mai. Marie deltar som medlem av Landsstyret.

Sak 3. Økonomi

Jan la fram status regnskap. Tatt til etterretning

Det mangler innbetaling av kontingent fra flere medlemmer. Marie sender purring.

Marie kontakter El&IT.

For å sikre PC’en har Kari gått til innkjøp av harddisk. Styret godkjente kjøpet.

Sak 4 Reiseliv

Sommertur til England

Antall påmeldte er 32.

Brit avklarer med Orklareiser angående valg av musikal.

Dagstur til Veiholmen

Det er over 30 påmeldte.

Høsttur

Det tas sikte på tur i september, uke 36 eller 37. Brit undersøker med Savalen og Høvringen.

Sak 5. Verving.

Vi har fått 1 nytt medlem, men 1 medlem er meldt ut. Hver enkelt forsøker å verve.

 Sak 6. Eventuelt.

Aktivitetsdagen 10. mai.

Vi holder oss til planen om å møtes ved Skansen å gå langs sjøsiden med avslutting på Hornemansgården.

Høstens underholdning

Styret diskuterte høstens underholdning. Septembermøte er avklart. Det jobbes videre med underholdere til oktober- og novembermøtet.

Årsmøte PFO 28.april.

Marie, Jan og Kari er påmeldt som deltakere, Brit og Harald som reserver.

Møtet hevet kl 1240.

Trondheim, 4. april 2016.

Kari