Styremøte 4 desember

Protokoll

 

Til stede:           Marie, Leif Roger, Jan, Kirsten, Tone

Forfall:               Fridtjof Egil, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til møtet

  1. Protokoll fra styremøtet 6. november og referat fra medlemsmøtet 21. november

 Ingen merknader til protokoll fra 6. november

Ingen kommentar til referatet fra medlemsmøtet 21. november

 Innkommet post

  • Pensjonistforbundet og SAKOS krav til statsbudsjettet
  • Tilbud fra Orkla om tur Frøya sendes ut til styret. Denne er sendt til medlemmer som har deltatt på turer med Orkla.

 Økonomi

Jan gikk gjennom regnskap desember 2023. Økonomien er oversiktlig og god.

 Reiseliv

  • Vi har sendt ut tilbud på tur til Bornholm til medlemmer.
  • Tur til Flor og Fjære. Vega, Brustad og Orkla har ikke ferdig tilbud dit før litt senere. Vi venter til over nyttår med å finne ut av denne turen.
  • Vi sjekker tilbud om «spel» sommeren/høsten 2024

 Julelunsj 12.desember – bl.a. kjøreplan

Bjørn Fjeldvær skal underholde og kommer kl 1400. Vi har fått kontaktperson på Royal garden.

Kjøreplan:

Mat

Musikk

Loddsalg

Overrekking av gavekort

 Møter/aktiviteter våren 2024, endelig plan

  1. Plan for aktiviteter for våren 2024 begynner å bli klar.

KI er tema på møtet i februar. Marie avklarer detaljer.

Nyttårskonserten – 26 fra oss er påmeldt

Kontrakt for møterom i Hornemansgården 2024 er mottatt. Vi får ikke varm mat neste år.

  1. Årsmøte 2024

Årsmøtet 31. januar kl 1300 – 1630

På styremøtet 8. januar vil papirer bli klargjort og signert før utsending til medlemmer.

Budsjett utarbeides. Jan lager forslag.

 Nytt fra landsstyret

Protokoll fra landsstyret.

Jan har vært i kontakt med Einar Nymoen ang. skifte av hjemmeside til styreweb

Jobben med å legge ut på styreweb skal ivaretas av sekretæren fra neste år.

  1. Nytt fra PFO

Vi oppfordrer medlemmer til å gå inn på PFO sine hjemmesider for å sjekke aktiviteter i regi av PFO

 Eventuelt

Ingen saker

Trondheimd 5.12.23/Tone