Styremøte 4 oktober

Protokoll

Tid:                        4. oktober 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Fridtjof Egil, Tone

Forfall:

 

 1. Protokoll fra styremøtet 06.09.2021 og medlemsmøte 22.09.2021.

Marie ønsket velkommen til møtet.

Rettelse til protokoll:

 • Steinar Lervik er prest

Kommentar til protokollen:

 • Forslag om å få tak i billetter til Kveli, Bremset og rånes: Billettluka i Olavshallen er stengt og billettsystemet krever forhåndsbetaling for hele gruppen. Kveli, Bremset og Rånes utgår derfor.

Referat fra medlemsmøtet 22.09.2021 ligger på nettsida. Godt gjennomført og godt mottatt arrangement.

 1. Innkommet post

Mottatt takk fra diverse jubilanter.

Det var mye retur med feil adresse ved utsending av bladet Telepensjonisten. Vi oppfordrer medlemmer som flytter om å melde flytting til tdpensj@frisurf.no eller til tone@online.no

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.  Regnskapet viser et overskudd som stort sett skyldes redusert aktivitet pga korona.

Fortsatt utestående 13 ubetalte medlemskontingenter.

Marie har snakket med flere og Tone sender giro til de som har bedt om det.

Økonomien er bra.

 1. Reiseliv

Dagstur til Inderøy er gjennomført med 14 deltakere. I følge deltaker var turen meget vellykket.

Nye turer

Vi har mottatt tilbud om Elvecruise på Rhinen i juni fra flere tilbydere.  Marie sjekker hva prisen er i august.

Aktivitetsdagen 10. mai (den internasjonale aktivitetsdagen).

Lavollen er foreslått som sted for aktivitetsdagen. Fridtjof har vært i kontakt med Lavollen og driver av Grønnlia. Styret organiserer skyss ved behov. Dersom vi må leie minibuss må de som trenger det belage seg på en egenandel.

Medlemsmøte 28. oktober (torsdag). Plakat sendes ut. På neste medlemsmøte sjekkes det om noen har ideer til underholdning.

 • Quiz eller annen underholdning

Forslag til andre aktiviteter:

Omvisning på Nidar. Leif Roger sjekker.

Medlemsmøte 17.  november Hornemannsgården

De foreslåtte datoene for Jubileum og julelunch er tett på hverandre og slås derfor sammen. Tidspunkt for arrangementet blir tidlig i desember.

 • Jubileumssang er ok (Fridtjof Egil)
 • Harald Morten Bremset underholdning. Fridtjof sjekker
 • Toastmaster (Leif Roger)

Vi ber om tilbud fra Royal Garden. Vi har mottatt tilbud og forslag til meny fra Rica Nidelven.

 • Landsstyret støtter arrangementet med kr. 200 pr deltaker inntil 10000.
 1. Landsstyrets høstsamtaler

Skjema fra landsstyret gjennomgått og kommentert.

 1. Nytt fra Landsstyret

Protokollen fra Landsstyremøtet er mottatt og ligger på hjemmesida.

 1. Nytt fa PFO

Referat mottatt.

Informasjonsmøte med AtB er avholdt.

Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 04.10.21/Tone