Styremøte 5 desember

Protokoll

Tid:                     5. desember 2022 kl. 1000

Sted:                  Hornemansgården

Tilstede:             Marie, Jan, Kjell Erik, Fridjof Egil, Leif Roger, Tone

Forfall:               Unni

 1. Protokoll fra styremøte 7. november 2022.
  Referat fra medlemsmøte 23. november.

  Marie ønsket velkommen til møtet.

Protokoll fra medlemsmøtet. Oppfølgingspunkter gjennomgått og navn rettet.

Ingen kommentarer til referat fra medlemsmøtet 23. november.

 1. Innkommet post
  Takkebrev referert.
 2. Økonomi
  Jan delte ut regnskap ajour november 2022.

Jan gikk gjennom regnskapet og kommenterte.

Jan gikk gjennom liste over ubetalt kontingent. Marie purrer og stryker de som ikke har betalt.

Regler for momskompensasjon er endret. Vi er ikke klar over hvordan dette slår ut for oss. Avventer tilbakemelding fra sentralstyret.

Notat fra Marie vedr. økonomiske utfordringer/budsjettforutsetninger ble gjennomgått og kommentert. Marie søker om å bli medlem av Norsk Tippings grasrotmidler.

Delegater til landsmøtet. Landsstyret betaler for 1 medlem fra hver lokalforening. Vanligvis møter vi 3.

Honorar til styret. Ingen endringer.

Vi har bedt både PFO og Landsstyret om å vurdere tiltak for å redusere gebyrordningen ved bruk av Vipps. Det er ikke åpning for reduksjon i gebyret med mindre vi er «frivillig innsamling».

Betaling i Gnist.  Jan og Tone sjekker mulighetene før neste kontingentutsending.

 1. Julelunsj 2022

70 påmeldte. Det kan komme endringer i disse korona/influensatider.

Kjøreplan er utsendt.

Marie gikk gjennom kjøreplanen.

 1. Årsmøte 2023

Marie skriver årsberetning. Representasjon tas i korrekturlesningen.

Vedtekter – valg. Arrangementskomiteen skal være 4 medlemmer.

Valgkomiteens forslag er mottatt. Neste år blir hele styret på valg.

 1. Neste års aktiviteter

Reiseliv:

Elvecruise 7 påmeldt. Frist for påmelding 15.12. Mulig tilbudet går ut til flere foreninger. I tilfelle blir frist for påmelding endret til 15.1.2023.

Sensommertur til Hitra +++

Austmann bryggeri Sluppen. Tur og tasting 1 time. Omvisning og ølsmaking.  390 pr. person.

Johnny Cash på teateret i februar. Reservert. Billetter hentes av den enkelte.

Aktivitetsdag 15. mai på Hauken ved Haukvatnet. Fridtjof sjekker om datoen er ledig. Tas opp på styremøte 9. januar.

Underholdning på medlemsmøter 2023.

– 22.februar Eirik Lien underholder.

– 22 mars musikk. Leif Roger sjekker

Andre møter ikke bestemt underholdning

Sivilforsvaret utgår da de ikke har omvisning.

 1. Nytt fra Landsstyret

Protokoll utsendt.

Budsjettforutsetninger mottatt.

Verving.

Landsstyret har sendt ut et skriv vedr. bruk av bilder og opphavsrett. Ikke bruk bilder fra internett uten å sjekke opphavsrett. Det har i enkelte tilfeller ført til bøter.

 1. Nytt fra PFO

Påmelding for nyhetsbrev direkte fra PFO. Gå inn på hjemmesidene.

 1. Eventuelt

Ingen saker.

Trondheim 5. desember 2022/Tone