Styremøte 5 september

Protokoll

Tid:                     5. september 2022 kl. 1000

Sted:                  Hornemansgården

Tilstede:             Marie, Fridjof Egil, Kjell Erik, Tone

Kristina Brend fra Telenor tilstede fra kl 1300

Forfall:               Jan, Leif Roger, Unni

 

 

 1. Protokoll fra styremøte 5. september 2022. Referat fra tur til Oslo.
  Marie ønsket velkommen til høstens første møte.

Til sak 3 Økonomi. Vi prøver å gjøre noe med avgiftene på Vipps.

Ellers ingen merknader.

Oppsummert referat fra tur til Oslo. Det var en fin tur med noen forviklinger ang hotell. Fin båttur. Tida var for knapp til severdigheter.

 1. Innkommet post

Fra Landsstyret har vi mottatt skriv om bostøtte (opprydding og for forenkling). Ingen kommentarer.

Div. takkekort opplest.

 1. Økonomi
  Marie delte ut regnskap ajour august 2022. Vipps påfører regnskapet gebyr på 1,75% ved hver innbetaling. Det påvirker inntekter, spesielt fra inngangspenger og lotteripenger, men også fra kontingentinnbetalinger. Dette angår alle lag og foreninger som har mulighet for Vipps. Vi vurderer om det er mulig å gjør noe for å unngå gebyret.

Marie purrer de som står med ubetalt kontingent. Marie sletter de som fortsatt ikke betaler.

Beløpet til innkjøp av bårebukett foreslås øket. Jan/Marie kontakter Drivstua for å komme fram til beløp.

 1. Reiseliv

Ørnesafari ble avlyst grunnet dårlig deltakelse.

Høsttur uke 39/41- forslag:

til Kiel. Fridtjof sjekker med Brustad/Orkla.

Tur til Grip. Hurtigruta/hurtigbåt til Kristiansund i slutten av september

Escape er kontaktet vedr. elvecruise til våren. De har kommet med et bra tilbud på vårtur 1. – 8. mai.

Fridtjof sjekker.

 1. Høstens aktiviteter

Vi avventer Trondheimsvandring til avgjørelse om høsttur er vedtatt

Så som i himmelen i oktober. 15 er påmeldt.

Julelunsj 7. desember er bestilt på Royal Garden.

 1. Møterom neste år

Det har blitt en del endringer i møterom og tidspunkt for møter neste år 2023.

Medlemsmøter må avvikles i perioden  0900 – 1230 eller 1300 – 1630

Vi har satt opp disse tidspunktene:

 1. januar 2023 Årsmøte kl 1030 – 1230

Medlemsmøter 2023

22. februar 1030-1230 (seniornett + en lignende organisasjon inviteres)

 1.  mars 1030-1230

19?. april 1030 – 1230

 1. mai 1030-1230

27. september 1030-1230

25. oktober 1030 -1230

22. november 1030 – 1230

 1. Nytt fra landsstyret

Protokoll fra møtet 23.8.

 • Ny vervekampanje starter 15.09.2022 – 15.04.2023. Premie som sist (IPad)
 • Retur av medlemsblad
 1. Verving

Telepensjonistene i Trondheim gir fortsatt 1 flaxlodd for hvert nytt medlem som verves.

 1. Nytt fra PFO
  Protokoll mottatt og gjennomgått

7 telepensjonister møtte opp på PFOs møte med AtB

 1. Eventuelt

Under Artic Race fikk vi invitasjon til å delta på Telenors arrangement i anledning rennet. 3 telepensjonister meldte seg på.

Kristina Brend fra Telenor møtte på styremøtet og innbød til ytterligere samarbeid mellom Telenor og Telepensjonistene ved arrangementer og saker som involverer Telenor i Trondheim. Interessant innspill med mange muligheter.

På medlemsmøtet i september vil vi ta opp temaet for å innhente ideer til samarbeid.

Møtet ble avsluttet kl 1400.

Trondheim 05.09.2022/Tone