Styremøte 6 mars

Protokoll

Protokoll fra styremøtet 6. mars 2023 kl 1030 – 1400 i Hornemansgården

 

 1. Protokoll fra styremøtet 6. februar og referat fra medlemsmøtet 22. februar.

Protokoll fra styremøte 6. februar

Pkt 7 i protokollen strykes. Vedtak ble ikke gjort på forrige møte.

Referat fra medlemsmøte er lagt ut på Telepenssjonistene.no, men er ikke distribuert til styret. Tone sender ut.

 1. Innkommet post

Flere takkekort referert

 1. Økonomi

Jan la fram oversikt over økonomien.

Hittil i år viser regnskapet et lite overskudd. VI har mottatt et tilskudd fra El&It som det ikke var budsjettert for.

Kontingent er utsendt med betalingsfrist 22.2. Hittil mangler vi 62 innbetalinger. Vi har mistanke om at det har vært feil i utsendingen, selv om alle står som sendt i styreweb. Vi har også fått tilbakemelding om at fakturaen havnet i søppelpost.

Tone sender melding til samtlige og ber om at de sjekker søppelposten.
Siden sist har vi fått 7 nye medlemmer.
Reiseliv

Det er utsendt tilbud om tur til Hitra, Frøya, Sula. Påmeldingsfrist er 5. april

Det er bedt om tilbud på tur til Pe-Torsa i Lierne til august.

Vi har mottatt forslag om tur på Telemarkskanalen i regi av Vega. Dette er en «åpen» tur som alle kan melde seg på. Den kolliderer med Pe-Torsa. Vi beholder forslaget og vurderer det som en fin tur ved en senere anledning.

Vi planlegger også en dagstur til høsten.

 1. Vårens aktiviteter og høstens medlemsmøte
 • Teaterkafeen 23. februar ble avlyst.
 • mars, Juvikfolket, 14 medlemmer er påmeldt.
 • Piaf på Trøndelag teater i mai. Tilbud om billetter sendes ut uten servering, men tilbud om mulig servering kommer senere.
 • Aktivitetsdagen
  – Fridtjof lager spørsmål, konkurranser og spill
  – Marie har møte med arrangementskomiteen og forespør om de kan stå for servering.
 • Marie undersøker om musikk.

VI må flytte høstens medlemsmøter grunnet endringer i bookingtider i Hornemansgården. Vi har valget mellom å starte kl 1030 eller kl 1400.

Vi har nå reservert hver tredje tirsdag kl 1400. Møtene starter med underholdning, deretter loddsalg, middag og trekning etter middagen. Dagens middag serveres i festsalen til samme pris som det vi betaler i dag på datoene 19.9, 17.10, 21.11

 1. Landsmøte 2023 og andre nyheter fra landsstyret

Trondheim kan sende 4 delegater. Marie, Leif Roger, Jan og Fridtjof deltar fra oss. Vara er Kjell Erik Fagervoll og Kirsten Reitan

Billetter bestilles av hver enkelt. Forslag til fly er Norwegian med  utreise 25.4.2023

kl 0920, retur 26.4 1620.

Telepensjonistene i Trondheim sender følgende sak som forslag til Landsmøtet:

På grunn av det nedskalerte tilskuddet fra Telenor settes tilskuddet til foreningene til kr 3000 (i stedet for 5000 som i dag). Marie utformer det endelige forslaget.

 1. Nytt fra PFO

PFO årsmøte 30.3.23. kl 1100.  Marie og Tone møter

 1. Eventuelt

Ingen saker

Trondheim 7.3.2023/Tone