Styremøte 6 november

Protokoll

Marie ønsket velkommen til møtet.

 1. Protokoll fra styremøtet 2.oktober og referat fra medlemsmøtet 17. oktober

Ingen merknad til protokollen

Ingen kommentar til referat fra medlemsmøtet

 1. Innkommet post

Takkekort fra jubilanter ble referert.

Tatt til etterretning

Landsforbundets revisor kartlegger at kontingenterer er betalt. Dette gjøres i forbindelse med støtte fra NAV. Jan har sendt kvittering.

Blåtur med Vega reiser. Jan og Marie deltar fra oss.

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet. VI har et lite mindreforbruk, men antar at julelunsjen vil føre til balanse i regnskapet.

 1. Reiseliv

Marie informerte om resultatet etter avstemningen på medlemsmøtet

6 stemte for Bornholm

6 for Flor og Fjære

Det kom inn noen forslag om cruise – Duoro og Gotland.

Fridtjof Egil har innhentet tilbud fra Dag Aasbø om tur til Bornholm og fra Vega om tur til Flor og Fjære. Styret vedtar å fortsette kommunikasjonen med Dag Aasbø om tur til Bornholm. Sjekk om Gotland kan inkluderes i tilbudet om turen til Bornholm.

Vi går for tur til Flor og Fjære litt senere på året. Undersøker med Brustad og Orkla.

Montenegro, Finnmark og Ungarn/Budapest var også krysset av, men kun av enkeltpersoner.

Opera i Kristiansund i februar. Hurtigruta ned og buss tilbake. La Traviata. Marie sjekker.

Vi undersøker om det er aktuelle spel vi kan delta på.

 Neste år, forslag til emner/underholdning (Inkludert årsmøtet)

Årsmøte 31. januar. Valgkomiteen er i arbeid og ligger godt an.

Møteleder              Gisela Johannessen forespørres
Møtesekretær       Tone Okkenhaug

Årsberetning og regnskap skal utarbeides.

På styremøte 8. januar skal årsberetning og regnskap behandles.

Årsmøtepapirene sendes ut innen 17.1.

Neste års møteprogram

28.2 medlemsmøte KI?

19.mars bildekåseri Haldis Isaksen

 1. april fysisk aktivitet og aldring
 2. mai musikk Ole Hegelund (ikke avklart)

23 påmeldt til nyttårskonsert (fikk 10 bill ekstra, så fortsatt er 7 bill ledig).

Are Sende Osen med Kongerekka

Utgravinger i Trondheim (Vitenskapsmuseet)

NRK podcaster

Bedriftsbesøk Tine, Nidar eller Grilstad

Senioruniversitets program ble referert.

Trine Sørå kontaktes for byvandring 17.april. Max 20 personer.

Søndag 21.4. 12 tenorer i Olavshallen. Marie reserverer billetter

16.2/17.2 1 glass til – billetter reserveres

 1. mai – aktivitetsdag på Ringve botaniske hage. Guidet omvisning i den botaniske hagen.

Verdenscup i Granåsen 15.,16. og 17. desember. Billetter er ikke lagt ut enda. Vivil ikke bestille felles billetter.

Trøndelag teaters program for 2024 ble gjennomgått. Marie forsøker å reservere billetter til Edit Piaf i slutten av januar.

 1. Julelunsj

Marie har laget plakat til julelunsjen. Innbydelse sendes ut.

Æresmedlemmer og festkomite inviteres spesielt.

Leif Roger og Kirsten ønsker velkommen

Kjell viser til garderoben og gløgg

Jan og Tone registrerer ved ankomst

Marie og Fridtjof svever rundtJ og ser til at folk trives.

7. Nytt fra landsstyret

Protokoll mottatt. Landsforbundet har fått tilskudd fra Telenor på 600 000.

Lederkonferanse i 23. og 24. april 2024

Nye ansattrepresentant til Telenor Pensjonskasse Anne Sørlie Johansen

Telepensjonisten ønsker stoff

 1. Nytt fra PFO
  Tatt til etterretning

Lederkonferanse PFO – Jan møter sammen med Marie

 1. Eventuelt

Eldreråd i Trondheim – Kirsten Reitan er 3. vara til rådet

 Trondheim 6.11.2023/Tone