Styremøte 6 september

Protokoll

Tid:                        6. september 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Kjell-Erik, Tone

Forfall:

 1. Protokoll fra styremøtet 31.05.2021.

Marie ønsket velkommen til møtet.

Til protokollen fra styremøtet 31.05.2021– ingen merknader

 1. Innkommet post

Mottatt takk fra diverse jubilanter.

Mottatt mange reisetilbud

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.  Regnskapet viser et overskudd som stort sett skyldes redusert aktivitet pga korona.

Fortsatt utestående 16 ubetalte medlemskontingenter.

Marie kontakter disse og sjekker om de fortsatt ønsker å være medlemmer.

 1. Planlegging av høstens aktiviteter

Turen til Helgelandskysten er vel gjennomført. Tilbakemeldinger viser at turen var  vellykket.

Høstens kalender:

Medlemsmøte 22.9.2021 Festsalen Hornemannsgården. Ørnulf Holte underholder. Varm mat. Plass til 35. Påmelding senest 20.9. Marie lager plakat. Tone sender ut snarest.

Medlemsmøte 28. oktober (torsdag)

 • Underholdning ikke bestemt

Medlemsmøte/Jubileumsmøte i november

 • Royal Garden, Rica Nidelven, Ringve, Kvilhaugen.
 • Vi har mottatt svar fra Landsstyret om at vi får 200 pr deltaker inntil 10000
 • Jubileumssang er ok (Fridtjof Egil)
 • Toastmaster (Fridtjof Egil/Ståle)

Julelunsj 8. desember Hornemannsgården

Forslag til aktiviteter på høstens møter

 • Øyvind Wiseth (musikk)
 • Steinar Leirvik (musikk)
 • Gøran Sørloth (foredrag)
 • Quiz
 • Toril Bromseth (visesanger)
 • Sven Svebak (foredrag)
 • Are Osen (foredrag)
 • seniorsmart

Turer (forslag)

Dagsturer til Inderøy
Dagstur til Frosta/Tautra
Orkanger
Oppdal
Hitra

Teater/Underholdning

Kveli, Bråli, Bremset på Olavshallen tilbys til medlemmer. Marie sjekker, lager plakat og inkluderer påminnelse om eldres dag 21.oktober med festforestilling på NOVA kino.

Allis sønn er en del av den kulturelle spaserstokken. Kommunen har en ordning med førsnakk med forfatter og karakter i stykket 1 time før forestilling. Bestilles på teateret. Henvis til den kulturelle spaserstokken.

Bowling starter igjen torsdag 9. september

 1. Møter 2022 (følgende datoer er reservert)

Styremøter stort sett første mandag hver måned. Følgende datoer er reservert:
10.1, 7.2,7.3, 4.4, 2.5, 5.9, 3.10, 7.11, 5.12
Medlemsmøter stort sett siste onsdag i måneden. Følgende datoer er reservert:
26.1, 23.2, 23.3, 27.4, 30.5(mandag), 21.9, 26.10, 23.11, 7.12

Aktivitetsdag 10.5. Gjennomfører tidligere planlagt tur rundt Haukvatnet. Marie/Fridjof Egil sjekker om hytta er ledig og kan bistå med servering.

 1. Turer
  VI tar sikte på tur i mai/juni. Følgende forslag foreløpig:
 • Rhinen (Escape) Amsterdam til Strassbourg. Fly Værnes-Amsterdam retur fra Strassbourg til Værnes ca 20000-25000 pr pers. Inkludert alle utflukter
 • Travel&Learn som har tur til Rhinen og Mosel (Strassbourg- Heidelberg – Rudesheim -Koblenz) all inclusive tur/retur Oslo ca 19000.

Finnmarkstur

Ørnesafari i løpet av høsten (slutten av august)

Kulturtur

Julemarked sjekkes

 1. Nytt fra Landsmøtet

Protokollen fra Landsstyremøtet er mottatt og ligger på hjemmesida.

 1. Nytt fa PFO

Nye vedtekter for PFO er sendt til gjennomsyn til pensjonistforeninger. Marie kommenterer og svarer PFO.

Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 06.09.21/Tone