Styremøte 7 februar

Protokoll

Tid:                        07. februar 2022 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Fritjof Egil, Unni, Kjell, Tone

Forfall:

 

 1. Protokoll fra styremøte 7. februar 2022

Marie ønsket velkommen.

 • Første setning i protokoll fra 10.01 endres.
 • Dato for jubileumsdagen er ikke endelig fastsatt.

Ellers ingen merknader til protokollen.

 1. Godkjenning av protokoll for årsmøte 26.januar 2022.

Protokoll godkjent

 1. Nytt styre, medlemmene presenterer seg og vi går gjennom den enkeltes ansvarsområder

Gjennomgang av styrets medlemmer og ansvarsområder for nye og gamle medlemmer.

Kalender over planlagte aktiviteter utdelt til nye medlemmer.

 1. Innkommet post
 • Informanter til forskningsprosjekt utsendt til medlemmer
 • Takkekort
 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet. Honorar til styrets medlemmer er på samme nivå som i fjor.

Det er budsjettert med et underskudd på ca 4000 på årets budsjett. Økonomien er under god kontroll.

 1. Reiseliv og andre aktiviteter

Vi annullerte tur til Rhinen. Den samme  turen har nå kommet som frittstående tilbud fra Travel&Learn. Tilbudet er sendt ut til medlemmene.

Kulturtur i mai/juni planlegges fortsatt. Busstur med overnatting, 2 dager i Oslo. Vi avventer tilbud fra reisebyrå.

Ørnesafari er fortsatt på planen til høsten

Trøndelag teater setter opp Otto Nielsen 10-12.3.2022 Billetter kun med mat er ledige (500 pr bill). Marie sjekker om det er eventuelle endringer i forhold til koronaregler.

Marie sjekker om billetter til Amadeus på Trøndelag teater.

Aktivitetsdagen 10. mai gjennomføres på Lavollen. Marie regner litt før vi sender ut tilbud til medlemmer.

Tone sender ut påminnelse om medlemsmøte 23.2.med påmeldingsfrist 18. februar

 1. Lederkonferansen 26. – 27. april 2022

Marie meldes på og Leif Roger står som vara. Konferansen kolliderer med medlemsmøte. Medlemsmøtet kjøres som normalt med evt. vara til å lede møtet.

 1. Jubileumsfeiring

2.3 mars kl 1300 på Royal Garden – velkomstdrink, lunsjbuffet med kaffe og vin til maten. Underholdning (Fridtjof Egil/Leif Roger sjekker).

 1. Nytt fra landsstyret

Landsstyret etterlyser stoff til medlemsbladet.

De jobber med å få på plass flere medlemsfordeler

 1. Nytt fra PFO

Protokoll tatt til etterretning

 1. Eventuelt

Vi ønsker nytt medlem, Karen Aunan, velkommen.

Vi setter frist for betaling av kontingent til 1. mars.

Møtet ble avsluttet kl 1400.

Trondheim 07.02.22/Tone