Styremøte 8 mai

Protokoll

Protokoll fra styremøtet mandag 8. mai 2023 kl 10.00

Sted: Hornemansgården

Til stede: Jan, Fridtjof, Kirsten, Marie

Forfall: Tone, Leif Roger, Kjell-Erik

 

Sak 1.   Protokoll fra styremøtet 27. mars og referat fra medlemsmøtet 27. april

Ingen merknader til protokoll eller referat, begge er lagt inn på våre hjemmesider.

Sak 2.   Innkomne saker

Det ble referert takkekort fra jubilanter

Sak 3.  Økonomi

Jan gjennomgikk regnskapet for april og hittil i år.

Foreløpig ligger vi godt an økonomisk.

Sak 4.   Reiseliv.

Det er påmeldt 20 deltagere til turen til Hitra/Frøya 5.-7. juni.

Planlagt tur til Pe’Torsa i Lierne 24.-25. august, venter på bekreftelse fra Orkla. Fridtjof purrer på reisebyrået.

Fridtjof undersøker om dagstur til Selbu i uke 39 hos både Orkla og Vega.

Sak 5.   Aktiviteter resten av året.

Det gjenstår et medlemsmøte i vår, med kåseri av Steinar Leirvik, prest og RBK-supporter. Til høsten har vi klar underholdning på medlemsmøtene i september og oktober, mangler fortsatt november. Marie undersøker om muligheter for foredrag av politi og bank over temaet «Svindel mot eldre».

Aktivitetsdagen 31. mai: Fridtjof har vært i kontakt med den ansvarlige for Hauken og har avtalt adkomst. For å se hytta innvendig anbefales et besøk på en søndag da det er åpent for publikum. Det blir natursti med 7 poster rundt vannet og muligheter for rolige aktiviteter ved hytta. Servering av vaffel m/drikke. Musikk. Plakat sendes ut i løpet av uka.

Marie undersøker mulighet for gatevandring i juni med tema «Jugendhus i Midtbyen.»

Teateret har avlyst begge de to forestillingene vi hadde reservert billetter til i vår. Til høsten setter teateret opp musikalen «Så som i himmelen». Marie undersøker om billetter.

Sak 6.   NOU 2023:5, Den store forskjellen – fokus på kvinnehelse.

Undersøkelsen er meget omfattende men vi ser spesielt på eldre kvinners helse siden våre kvinnelige medlemmer befinner seg i den gruppen. Marie setter sammen et svar fra oss.

Sak 7.   Etter landsmøtet m/evt nytt fra landsstyret og gjennomgang av Handlingsplanens del for       lokalforeningene.

Protokoll fra landsmøtet foreligger ikke ennå. Både en av møtelederne og en av møtesekretærene var fra Telepensjonistene i Trondheim, hhv Marie og Fridtjof. Gjennomgang av Handlingsplanen viser at vi i stor grad styrer foreningen vår etter de viktigste punktene i planen.

Sak 8.   Nytt fra PFO.

Marie refererte fra årsmøtet i PFO, protokoll fra møtet er sendt ut. Protokoll fra siste styremøte er utsendt. Det anbefales ellers å følge med på hjemmesidene til PFO. Det avholdes et medlemsmøte 25. mai hvor vi har anbefalt våre medlemmer å delta.

Sak 9. Eventuelt.

  • Varamedlemmene vil heretter bli innkalt til styremøtene på lik linje med styremedlemmene.
  • Styremøtet i juni flyttes til 12. juni pga turen til Hitra/Frøya

Trondheim 08.05.2023/Marie