Styremøte 9 januar

Protokoll

Marie ønsket velkommen til første møte på nyåret.

 1. Protokoll fra styremøtet 05.12.2022 og referat fra julelunsj 07.12.2022

Ingen merknader til protokollen fra styremøtet 05.12.2022

Ingen merknader til referatet fra julelunsjen

 1. Innkommet post

Takkekort referert

 1. Økonomi

Se regnskap og budsjett under neste punkt

Marie søker om å bli grasrotmedlem i Norsk Tipping

 1. Årsmøtet 2023
 • Innkalling ok. Gjør spesielt oppmerksom på møtetidspunkt i innkallingen. Det skal være påmelding til årsmøtet

Dirigent – Fridtjof Egil

Sekretær – Tone

Øvrige funksjonærer utnevnes etter påmelding
Beretning:

 • Marie har laget utkast til årsberetning. Beretningen ble gjennomgått, kommentert og undertegnet.

Regnskap og budsjett:
Jan gikk gjennomgikk regnskap med noter. Regnskapet ble undertegnet av samtlige styremedlemmer.

Årets regnskap viser et underskudd på kr. 43 417. Dette skyldes mange aktiviteter samt jubileum og kostbar underholdning på julelunsj og jubileum.

Forslag og praktiske saker
– Forslag om å øke inngangspenger
– Forslag om å endre antall medlemmer i arrangementskomiteen §7
– Forslag om ikke å endre kontingenten

Budsjettforslag 2023 ble gjennomgått og kommentert.

 1. Reiseliv

Vi har hatt mange avlysinger av turer i 2022. Det er liten interessen for cruiset i mai også, selv om turen ikke er avlyst.

Fridtjof har flere ideer til arrangement i 2023

Aktivitetsdagen 2023 blir onsdag 31.5.2023. Natursti rundt Haukvatnet, andre aktiviteter, vafler

 1. Andre aktiviteter i vår

Forslag til andre aktiviteter 2023

 • medlemsmøter. 22.2 (underholdning avklart), 22.3, 27.4, 24.5. avklares senere.
 • Omvisning på Lerkendal
 • RBK-prest
 • Omvisning i Stiftsgården
 • Musikalsk underholdning (Ole Leråen, Janne+akkompagnatør)
 • Dagstur med Hansteen
 • Trondheimsbilder (Halldis Isaksen)
 • Tom Erik Sørensen?
 1. Nytt fra Landsstyret
  Ingen nyheter hittil i år.
 2. Nytt fra PFO

Referat kommentert. PFO har kommentert på arealplan Trondheim.

 1. Eventuelt
  Vi har fått to nye medlemmer etter siste styremøte. Vi må fortsette med vervingen.