STYREMØTE FEB 2010

Referat fra styremøte i kantina, Fredvang 08.02.10, kl. 1600

Tilstede: K. Garmager, H. Nordvi, R. Kverneng, S. Rønningen E. Havik. A. Hongseth og

I Johnsen

Saksliste:

1. Referat fra forrige styremøte ble godkjent.v

2. Gjennomgang av årsmøtesaker:

Forslag og innkalling ordner Kåre. Årsmelding skrives av

Reidun og Arnfinn tar ansvar for regnskap.

Arnfinn og Reidun tar ansvar for å kopiering og utsending av innkalling til årsmøtet og årsmeldingen, den 11.02.10.

3. Medlemskampanjen tas opp på første styremøte etter årsmøte.

 

 

Møtet hevet kl. 17.00 R. Kverneng(sekr.)