Styremøte onsdag 14.08-2023

Førdehuset kafe

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

 otat frå styremøte 14.08.2023 kl 1200
Kafe/Førdehuset

Til stades:  John, Kjell,  Kristian
Fråvær: Kjartan Bjørg vart orientert i etterkant av møtet.

Første medlemsmøte etter ferien var fastlagt til tirsdag 5 september kl 1200. Styre ynskte derfor å drøfte aktuelle tema og  innslag/foredrag på komande møter.

Forslag om at medlemsmøte for oktober vert i Siogndal

.

Styret/Kristian