Styremøte tirsdag 02.11.2021

Utstillingssalen, Førdehuset

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

 Referat frå styremøte 02.11..2021,  Utstillingssalen Førdehuset

Til stades:  Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Fråvær: Bjørg

—————————————————-

Sak 1:  Ref frå styremøte 05.10.21
Godkjent

Sak 2: Julelunsjen tysdag 07.12.21 kl 1400 i Førde.
Det meste i samband med julelunsjen er no klart. Erling Hovland (Elle) vil også i
år stå for musikken og underhaldning. Han kjem til Førde saman med Hellvik.
Kristian ordnar med og får kopiert opp songar etter avtale med Elle. Antall ?? Avventar påmelding.
Kjell sender invitasjon til alle medlemmar frå StyreWeb. (mail eller sms)
Julelunsj vil også bli arrangert i Sogn og Nordfjord.

Sak 3: Kontakt med lokalforeningane.
Oliv har fått tilsendt mal med spørsmål Landsstyret ønskjer svar på lokalt.
Vi gjekk gjennom spørsmåla og Oliv vil svare når «telefonen» kjem frå Tore Hauland ?

Sak 4: Medlemsverving – Info om vervekampanje.
Styret v/Oliv har bestilt brosjyrer til bruk i den lokale medlemsverving. Styret diskuterte
alt. måtar til å verve nye medlemmar på. Dei beste tiltaka vil truleg være  «frå medlem til medlem» i tillegg aktivt. bruke av vervebrosjyre. Verving i samband med julelunsjen og ved deltaking i div tiltak som laget står for. Alle deltakarar på møte fekk  brosjyra.

(Når det gjelder vervepremier, er det tenkt at den som verver tre medlemmer eller mer i verveperioden 15.10.21 – 05.05.22, vil få et gavekort på kr. 300. Den som har vervet flest, vil få en iPad. Er det flere med likt antall vervede, vil det foretas en trekning blant disse. Det er derfor viktig å opplyse på skjemaet, som ligger ute på websiden Telepensjonistenes Landsforbund, hvem som vervet.)

Sak 5: Kjell: Refererte status økonomi. Lite bevegelse og forbruk i koronaperioden.
Medlemstal: 129.

Medlemsmøte:
Oliv oppfordra alle til å bidra med eit eller anna på julelunsjen. Harald Runde har noko på gong.
Harald fortalde om livet på Runde opp gjennom tidene. Kjekt å høyre på !

Litt «laust og fast» om ymse,  meir eller mindre aktuelle saker.

Deltakarar på møte: 26

Kristian (ref)