Styremøte tirsdag 03.11.2020

Utstillingssalen, Førdehuset

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

 

Referat frå styremøte 03.11..2020, Utstillingssalen Førdehuset

 

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Bjørg på tfn

—————————————————-

Grunna få saker vart styremøtet avvikla på ca 0,5 time.

Bjørg: Det var ingen merknadar til at julelunsjen ikkje vart arrangert i Sogndal i år grunna corona situasjonen. Det same vedtaket er gjort i Førde.

Oliv: Refererte frå Protokollar frå Landsstyreprotokoller.
Diverse tilskot frå NAV og over statsbudsjettet. Telenor kt.750 000 for 2021.

Kjell: Refererte status økonomi. Lite bevegelse og forbruk.
Medlemstall: 132

Medlemsmøte

Litt «laust og fast» om ymse aktuelle saker. Helge orienterte om underskriftskampanje
mot nokre av tiltaka i Førdepakken. Ba om at so mange som mulig skriv seg på lista.

Kristian viste bilde frå arkiver:
Tur til Bulandet/Værlandet/Askvoll
Tur til Eivindvik, Skjerjehamn og Byrknesøy
Tur til Måløy og omland.

Møtedeltakarar: 16 (alle registrert med namn grunna corona)

 

Kristian (ref)