STYREMØTEREFERAT 18.jan. 2016

Referat fra styremøte 18.jan.2016

REFERAT FRA STRYREMØTE I TELEPENSJONISTENE HAMAR 18.1.2016.
Tilstede: Arild Gundersen, Torild Svelle, Dagrun N. Jørdre, Aud Bekkevold, Anne May
B. Andersen, Gerd Astrid Stenberg.
Fra Valgkomiteen: Kåre Garmager, Marit Kristiansen.
Meldt frafall : Vera W. Furulund, Olav Flesvik, Randi V. Nordvi, Inger Emilsen.

Saksliste: 1. Referat fra forrige styremøte.
2. Økonomi.
3. Aktuelle saker (momskompensasjon, innsending medlemstall.)
Årsmøtet (valgkomiteen innkalles).
4. Eventuelt.

Sak 1. Referat fra forrige styremøte.
Torild har fått melding fra Anna Bakkens etterlatte med takk til foreningen for oppmerksomheten ved Anna’s bortgang.

Sak 2. Økonomi.
Økonomien er bra, vi har tært litt på kapitalen. Dagrun setter opp forslag til budsjett for 2016, med litt underskudd.

Sak 3. Aktuelle saker.
Dagrunn sender inn medlemsoversikten til Landsforbundet.
Dagrunn sender oppdatert medlemsliste til valgkomiteen.
Årsmøtet.
Styret utarbeidet forslag til årsmøtet om oppmerksomhet ved dødsfall av
medlemmer/tidligere medlemmer.
Styret utarbeidet også forslag til årsmøtet om fortsatt årskontingent på Kr. 250,-, da
foreningens økonomi er tilfredsstillende.
Dagrun ordner med oppmerksomheter på årsmøtet til disse : Vervepris, flest oppmøter, til dem som eventuelt går ut av styret, til møteleder og referent.
Arild snakket med kantinen om at hun lager litt større porsjoner kaffe. Nærmere beskjed om
antall gis kantinen etter at fristen for påmeldingen er gått ut.
Styret møter kl. 1700. på årsmøtet.
Dersom Vera ikke vil lede årsmøtet er Kåre Garmager villig til å ta på seg det.
Anne May stiller som referent.

Sak 4. Eventuelt.
Skal vi skifte sted for medlemsmøtene? Anne May undersøker med Frivillighetsentralen i
Hamar sentrum. Koseligere lokaler der enn på Sælid.
Spørre medlemmene hva de kan tenke seg.
Vi bør ta en ryddesjau i arkivet som ligger på kontoret vi disponerer på Sælid.

Gerd Astrid