STYREMØTEREFERAT 4.jan 2016

Referat styremøte 4.jan. 2016

Referat fra styremøte i Telepensjonistene Hamar 4. Januar 2016.

Tilstede: Vera W. Furulund, Inger Emilsen, Randi V. Nordvi, Arild Gundersen,
Dagrun N. Jørdre, Aud Bekkevold, Torild Svelle, Anne May B. Andersen,
Olav Flesvik, Gerd Astrid Stenberg.

Saksliste: 1. Referat fra forrige styremøte.
2. Økonomi.
3. Aktuelle saker (blomster ved dødsfall hos eldre utmeldte medlemmer)
Rapportering (vedtekter), verving, medlemsmøte.
4. Eventuelt (Telemuseet)
5. Årsmøtet.

Vi startet med 1 minutts stillhet til minne om Randi Hansen som er gått bort.
Sak 1. Referat fra forrige styremøte
Jon Kroken ble ikke valgt inn i Eldrerådet i Hamar Kommune.
Sak 2. Økonomi.
Alle regningene er mottatt og betalt. Det minker på kontoen. Med færre medlemmer må vi kanskje se på videre tilskudd.
Sak 3. Aktuelle saker.
Blomster ved dødsfall hos tidligere utmeldte medlemmer. Vi legger fram forslag
til vedtekter på årsmøtet.
Vi må gå gjennom vedtektene våre i forhold til det Landsforbundet har.
Verving. Sende ut brev til de som er blitt pensjonister, men det er vanskelig å
finne de som er aktuelle.
Medlemsmøtet. Torild sender ut påminning på Mobil. Legges ut på HA-Tavla.
Aud har avtalt med Hans Ødegård som kommer og forteller om Stjernene på
Himmelvelvet.
Vera har bestilt rundstykker, kaffe og te til 20 stk.
Sak 4. Årsmøtet.
Det må sendes ut Innkalling til årsmøtet, årsrapport og frist for frasigelse av verv.
Sak 5. Eventuelt. Telemuseet. Telenor skal selge tomta ved Telemuseet i Vang. Det er i ikke funnet noen som vil ta over inventaret.
Vi har fått takkekort fra Grethe Hagen for blomster på 80 årsdagen hennes.
Oppmerksomheter: Dagrun, blomster til Anna Bakkens begravelse. Aud, blomster til
Kristine Johnsens 90 årsdag. Gerd Astrid blomster til Kari Steens 80 årsdag.

Neste styremøte mandag 18. Januar 2016.
Gerd Astrid