Styremøtet 1 Sept 2015

Referat.

REFERAT

Styremøte 1. september 2015

 

 

 

Til stede: Berit Olafsen, Ragnhild Arntzen , Kjell Reisz, Asbjørg Holt Samuelsen

Forfall: Per M. Elshaug, Else Bjerke

Saker:

Sak 1 Protokoll fra siste styremøte – godkjent

Sak 2  Møteplan

  • september – tur til Siljan
  • oktober – Gunnars verksted
  • november- Hedrum bygdetun
  • desember – Julebord Grand hotell
  • januar 2016 – årsmøte

Neste styremøte: 6. januar 2016

 

Ref.: Asbjørg