STYRET 2010

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet 23. mars 2010 er som følger.

Tillitsvalgte for årsmøteperioden 2010/2011.  

På årsmøte 8. mars 2010 ble følgende tillitsvalgte valgt for årsmøteperioden 2010/2011:

 

Leder Kåre Garmager (1 år)

Nestleder Henry Nordvi (2 år)

Sekretær Reidun Kverneng (1 år)

Kasserer Arnfinn Hongseth ( 2 år)

Styremedlem Edel Havik (1 år)

Anni Marit Fadnes (2 år)

Egil Jordhøy (2 år)

Varamann Torbjørn Markussen (1 år)

Ruth Kvarstad (2 år)

Klubbleder Tynset Grete Seim

Revisor Aud Bekkevold

Jon Kroken

Varamann Dora Elverhøy

Valgkomite Jon Flusund

Jon Kroken

M. Bratterud Andersen

Varamanmn Tor Gullhav

Arr.komite Astrid Helgemo

Edel Havik

Varamann Kristine Johnsen

Telefonvakter Astrid Helgemo

Frivillighetssentralen Aud Bekkevold

A. M. Bratterud Andersen

Sigrid Rønningen

Anni Marit Fadnes

Anne Lise Sæther