Styret 2012

Styret 2012

Bildet viser det nye styret (med vararepr.) Fra venstre: Leikvin Solbakken, Aina Holen(leder), Roald Grotle, Jorun Holtbakk, Jorunn Jusnes, Elisabeth Bråthen, Gerd Paulsen, Lola Salberg

Leder                          Aina Holen                            valgt for 2 år

Nestleder                    Jorunn Holtbakk                   valgt for 1 år

Kasserer                     Gerd Paulsen                        valgt for 2 år i 2011

Sekretær                     Roald Grotle                         valgt for 2 år i 2011

Styremedlem              Leikvin Solbakken                 gjenvalgt for 2 år

Styremedlem              Elisabeth Bråthen                 valgt for 2 år i 2011

Varamedlem               Lola Salberg                          gjenvalgt for 1 år

Varamedlem               Jorun Jusnes                         gjenvalgt for 1 år

 

Arr. komité                 Mai Britt Moen                        gjenvalgt for 1 år

Arr. komité                 Else Hauger                           gjenvalgt for 1 år

 

Revisor                       Odd Sollien                            gjenvalgt for 1 år

Revisor                       Vigdis Solbakken                   gjenvalgt for 1 år

V. revisor                    Bjørg Nygård                         gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomité                 Anne Lise Lillehagen             gjenvalgt for 1 år

Valgkomité                 Gunn Antonsen                     gjenvalgt for 1 år

V. valgkomité              Sverre Moen                         valgt for 1 år